Speciální základní školaPoděbrady

Základní informace

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) Poděbrady nabízí poradenskou, diagnostickou a metodickou podporu při výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, pedagogům a jiným odborným pracovníkům, veřejnosti. Veškeré služby jsou bezplatné, k návštěvě není potřeba doporučení, pracujeme s klienty od tří let.

Logo

 • Pravidelná provozní doba: 7:30 - 14:00
 • Každý první čtvrtek v měsíci a každou druhou středu v měsíci do 17:00 (konzultace pro zákonné zástupce a pedagogy)
 • Každou třetí středu v měsíci do 17:00 (individuální a skupinové akce pro pedagogickou veřejnost i zákonné zástupce, termíny dle rozpisu na webu)

Nabídka služeb

 • komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vč. zpracování odborných podkladů pro vzdělávání a podkladů pro posudková řízení,
 • speciálně pedagogické, psychologické a sociální poradenství,
 • poradenství a konzultace rodinám, školám, školským zařízením,
 • pomoc při integraci do mateřských, základních a středních škol běžného typu,
 • pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP),
 • základní informace o možnosti využití dotykového tabletu typu iPad, individuální konzultace a podpora práce s iPadem pro vzdělávání a komunikaci ve školách i v rodině,
 • logopedie, včetně alternativní komunikace,
 • poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
 • fyzioterapie,
 • poradenská činnost k volbě povolání

SPC

Překlad (translations)

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

i-sborovna

i-sborovna