Speciální základní školaPoděbrady

Základní informace

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) Poděbrady nabízí poradenskou, diagnostickou a metodickou podporu při výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, pedagogům a jiným odborným pracovníkům, veřejnosti. Veškeré služby jsou bezplatné, k návštěvě není potřeba doporučení, pracujeme s klienty od tří let.

Logo

 • Pravidelná provozní doba: 7:30 - 14:00

 

 • UPOZORNĚNÍ: Prostory SPC jsou bariérové (v případě zájmu a potřeby je možné po individuální konzultaci využít alternativních prostor nebo jinou podporu).

schody

 • Plánované termíny konzultací pro pedagogické pracovníky nebo rodiče v tomto školním roce - středy 14:00- 17:00 (po předchozí domluvě):

- 13. 4. 2022 (Mgr. Helena Vlčková)

- 11. 5. 2022 (Mgr. et Mgr. Vendula Šukalová)

 • Konzultace pro zákonné zástupce a pedagogy jsou možné i v jiných časech dle individuální domluvy.

 

 • Plánované skupinové akce pro pedagogickou veřejnost i zákonné zástupce v tomto školním roce:

- Žáci s vývojovou dysfázií, specifika ve vzdělávání na 1. stupni ZŠ (4. 5. 2022, pracoviště SPC) - TERMÍN NAPLNĚN

Nabídka služeb

 • komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vč. zpracování odborných podkladů pro vzdělávání a podkladů pro posudková řízení,
 • speciálně pedagogické, psychologické a sociální poradenství,
 • poradenství a konzultace rodinám, školám, školským zařízením,
 • pomoc při integraci do mateřských, základních a středních škol běžného typu,
 • pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP),
 • základní informace o možnosti využití dotykového tabletu typu iPad, individuální konzultace a podpora práce s iPadem pro vzdělávání a komunikaci ve školách i v rodině,
 • logopedie, včetně alternativní komunikace,
 • poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
 • fyzioterapie,
 • poradenská činnost k volbě povolání

SPC

Pojďte se k nám podívat

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna