Speciální základní školaPoděbrady

Základní informace

Péče o děti a žáky v odpoledních hodinách mimo vyučování je zajištěna následujícími formami:

Klubko (školní družina)

 • pro žáky 1. - 5. třídy speciální základní školy Poděbrady, kapacita je 35 účastníků
 • do družiny jsou přednostně přijímány nejmladší děti a děti zaměstnaných rodičů
 • ranní družina  7:00 - 7:30 je otevřená i pro děti, které nejsou zapsány 

Klub (aktivita os Přístav)

 • Pro žáky, kteří se do družiny z kapacitních důvodů nevejdou, je k dispozici Přístavový klub

Klubíčko (Šablony OP JAK)

 • prostor pro volnočasové aktivity dětí přípravného stupně ZŠ speciální
 • pro školní rok 2023-24 hrazeno ze Šablon OP JAK

klubko

Školní družina je místem zájmového využití dětí, sloužící pro regeneraci sil dětí po vyučování, místem pro rozvíjení tvořivosti, pro posilování správného sebepojetí, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, je důležitý výchovný partner rodiny a školy, plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifická nadání účastníků.

Provoz družiny je pondělí až pátek.

 • Ranní družina:  7:00 - 7:30 i pro děti, které nejsou do družiny zapsány 
 • Odpolední družina: 11:40 - 16:10 

V družině probíhají do 14:00 výchovně vzdělávací a relaxační činnosti, proto lze děti z družiny vyzvedávat do 12:30 od 14:00 hodin.

Vychovatelky ŠD 

 • Zuzana Nykodymová: vedoucí vychovatelka
 • Veronika Fadrhoncová Dis.
 • Radka Urbánková

Kontakt

 • zuzana.nykodymova@spec-skola.cz
 • telefon do družiny: 325 517 944
 • telefon kancelář školy: 325 517 952

klubíčko

prostor pro volnočasové aktivity dětí přípravného stupně ZŠ speciální

Provozní doba: 11:45 - 15:00


Personální obsazení:

 • vychovatelka: Martina Šmelhausová
 • asistentka: Veronika Nesládková

Kontakt: 325 517 933

mšmt

klub

Přístavový KLUB funguje formou odlehčovací služby:

 • pondělí - pátek
 • 12:00 - 16:00 

Náplní Klubu není pouze „pasivní hlídání dětí“. Aktivity vychází ze zájmu a potřeb dětí samotných. Jedná se o výchovně-vzdělávací a volnočasové aktivity. 

Více informací zde

Družina

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna