Speciální základní školaPoděbrady

Základní informace

Školní družina je určena žákům 1. - 5. třídy speciální základní školy Poděbrady, její kapacita je 20 účastníků.

ŠD je místem zájmového využití dětí, sloužící pro regeneraci sil dětí po vyučování, místem pro rozvíjení tvořivosti, pro posilování správného sebepojetí, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, je důležitý výchovný partner rodiny a školy, plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifická nadání účastníků.

  • Do družiny jsou přednostně přijímány nejmladší děti a děti zaměstnaných rodičů.
  • Pro žáky, kteří se do družiny z kapacitních důvodů nevejdou, je k dispozici Přístavový klub

Provoz družiny je pondělí až pátek.

Ranní družina 7:00 - 7:30 i pro děti, které nejsou zapsány do školní družiny.

Odpolední družina od 11:40 do 16:10 hodin.

 

V družině probíhá do 14:00 výchovně vzdělávací a relaxační činnosti, proto lze děti z družiny vyzvedávat od 14:00.

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Letošním rokem nás bude programem školní družiny doprovázet skřítek KULICHRACH

 

                                                                    Letošním rokem nás bude doprovázet skřítek KULIHRACH

Vychovatelky ŠD 

  • Zuzana Nykodymová: vedoucí vychovatelka
  • Veronika Fadrhoncová Dis.
  • Bc. Simona Ježková

Kontakt

Družina

Pojďte se k nám podívat

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna