Speciální základní školaPoděbrady

Školní poradenské pracoviště

Součástí týmu školního poradenského pracoviště je školní metodik prevence, výchovný poradce (kariérový poradce), školní poradenský pracovník (speciální pedagog) a spolupracující psycholog.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v oblastech:

 • bezpečnost v dopravě
 • kyberšikana
 • záškoláctví
 • rasismus, intolerance
 • poruchy příjmu potravy
 • šikanování, vandalismus a další formy násilného chování
 • zdravý životní styl
 • drogové závislosti
 • týrání a zanedbávání
 • patologické hráčství
 • volba dalšího studia a povolání
 • práce s třídními kolektivy
 • shromažďování a poskytování metodických materiálů
 • spolupráce s dalšími organizacemi

Výchovný poradce

Hana Chadimová

Hana Chadimová

Konzultace:

 • pondělí: 11-14:00 hodin po předchozí dohodě
 • v ostatních dnech po dohodě

Kontakt:

Tel.: 603 702 884

hana.chadimova(at)spec-skola.cz

Metodik prevence

Michaela ŠmídováMichaela Šmídová

Konzultace:

 • pondělí: 11:40-15:30 hodin po předchozí dohodě
 • v ostatních dnech po dohodě

Kontakt: 

Tel.: 725 738 528

michaela.smidova(at)spec-skola.cz

Spolupracující psycholog

Dana Marková

Konzultace:

 • po předchozí domluvě

Kontakt: 

dana.markova(at)spec-skola.cz

Školní poradenský pracovník

Lenka Říhová

Konzultace:

 • po předchozí domluvě

Kontakt: 

lenka.rihova(at)spec-skola.cz

Informace k činnosti psychologa a speciálního pedagoga ve škole:

v jeho kompetencích je:

 • spolupracovat s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podílet se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
 • poskytnout krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • vytvářet podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • provádět opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (např. primárně preventivní práce s třídními kolektivy zaměřené na podporu dobrých vztahů ve třídách, společně s metodikem prevence)
 • podílet se na kariérním poradenství pro žáky

V rámci souhlasu není psycholog ani speciální pedagog oprávněn vykonávat žádnou individuální psychologickou, či speciálně pedagogickou činnost se žáky s výjimkou poskytnutí prvotní konzultace dítěti, které odborníka samo vyhledá nebo poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. O těchto situacích bude zákonný zástupce neprodleně vyrozuměn ze strany školy nebo psychologa, či speciálního pedagoga. Diagnostika třídních kolektivů a terapeutické činnosti s třídními kolektivy cíleně zaměřené na řešení konkrétních záležitostí také nespadají pod generální souhlas.


Pokud před udělením generálního souhlasu potřebujete zodpovědět nějaké dotazy nebo se chcete nejprve osobně seznámit s odborníky pište na adresu vedoucí SPC PhDr. Dany Markové: dana.markova@spec-skola.cz

Školní poradenské pracoviště tímto rozšiřuje své služby a nabízí možnost konzultace i Vám, rodičům našich žáků. Informovaný souhlas je k dispozici pod záložkou dokumenty ke stažení níže.

Využít můžete  tyto termíny:  úterý 27.9., čtvrtek 20.10., úterý 29.11., 13.12.2022 a 24.1.2023


Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy

 

Užitečné odkazy

pro žáky i rodiče:

Dokumenty ke stažení

Škola

Pojďte se k nám podívat

letak

letáček 22-23 ke stažení

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
1
2 3 4
5 6 7
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
2
22 23
1
24 25
26 27 28 29 30 1 2

i-sborovna

i-sborovna