Speciální základní školaPoděbrady

Školní poradenské pracoviště

Součástí týmu školního poradenského pracoviště je školní metodik prevence, výchovný poradce (kariérový poradce), školní poradenský pracovník (speciální pedagog) a spolupracující psycholog.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v následujících oblastech:

bezpečnost v dopravě, kyberšikana, záškoláctví, rasismus, intolerance, poruchy příjmu potravy, šikanování, vandalismus a další formy násilného chování, zdravý životní styl, drogové závislosti, týrání a zanedbávání, patologické hráčství, volba dalšího studia a povolání, práce s třídními kolektivy, shromažďování a poskytování metodických materiálů, spolupráce s dalšími organizacemi

Informace k činnosti psychologa a speciálního pedagoga ve škole:

v jeho kompetencích je:

 • spolupracovat s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podílet se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
 • poskytnout krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • vytvářet podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • provádět opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (např. primárně preventivní práce s třídními kolektivy zaměřené na podporu dobrých vztahů ve třídách, společně s metodikem prevence)
 • podílet se na kariérním poradenství pro žáky

V rámci souhlasu není psycholog ani speciální pedagog oprávněn vykonávat žádnou individuální psychologickou, či speciálně pedagogickou činnost se žáky s výjimkou poskytnutí prvotní konzultace dítěti, které odborníka samo vyhledá nebo poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. O těchto situacích bude zákonný zástupce neprodleně vyrozuměn ze strany školy nebo psychologa, či speciálního pedagoga. Diagnostika třídních kolektivů a terapeutické činnosti s třídními kolektivy cíleně zaměřené na řešení konkrétních záležitostí také nespadají pod generální souhlas.


Pokud před udělením generálního souhlasu potřebujete zodpovědět nějaké dotazy nebo se chcete nejprve osobně seznámit s odborníky pište na adresu vedoucí SPC PhDr. Dany Markové: dana.markova@spec-skola.cz

Školní poradenské pracoviště tímto rozšiřuje své služby a nabízí možnost konzultace i Vám, rodičům našich žáků. Informovaný souhlas je k dispozici pod záložkou dokumenty ke stažení níže.

Využít můžete  tyto termíny po telefonické domluvě:  26.9., 24.10., 28.11., 19.12., 30.1.


Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy

 

Užitečné odkazy

Pro žáky i rodiče:

Prevence

Výukové obtíže

- procvičování předmětů online od ZŠ po SŠ - Škola s nadhledem – zábavné online procvičování od základky po maturitu (skolasnadhledem.cz)

- procvičování předmětů pro žáky 1. stupně - VÍTEJTE NA PALUBĚ (skolakov.eu)

Kariérové poradenství

školství

zaměstnávání

Dokumenty

Kontaktní informace

Výchovný poradce

Hana Chadimová

Hana Chadimová

Konzultace:

 • pondělí: 12 - 15 hodin po předchozí dohodě
 • v ostatních dnech po dohodě

Kontakt: Tel.: 603 702 884

hana.chadimova(at)spec-skola.cz

Metodik prevence

Michaela ŠmídováMichaela Šmídová

Konzultace:

 • pondělí: 12 - 15 hodin po předchozí dohodě
 • v ostatních dnech po dohodě

Kontakt: Tel.: 725 738 528

michaela.smidova(at)spec-skola.cz

Spolupracující psycholog

Dana Marková

Konzultace:

 • po předchozí domluvě
 • využít můžete  tyto termíny:  26.3., 23.4., 21.5., 18.6. 

Kontakt: 

dana.markova(at)spec-skola.cz

Školní poradenský pracovník

Lenka Říhová

Konzultace:

 • po předchozí domluvě

Kontakt: 

lenka.rihova(at)spec-skola.cz

Škola

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna