Speciální základní školaPoděbrady

Školní poradenské pracoviště

Součástí týmu školního poradenského pracoviště je školní metodik prevence, výchovný poradce (kariérový poradce), školní poradenský pracovník (speciální pedagog) a spolupracující psycholog.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v oblastech:

 • bezpečnost v dopravě
 • kyberšikana
 • záškoláctví
 • rasismus, intolerance
 • poruchy příjmu potravy
 • šikanování, vandalismus a další formy násilného chování
 • zdravý životní styl

 

 • drogové závislosti
 • týrání a zanedbávání
 • patologické hráčství
 • volba dalšího studia a povolání
 • práce s třídními kolektivy
 • shromažďování a poskytování metodických materiálů
 • spolupráce s dalšími organizacemi

Výchovný poradce

Hana Chadimová

Hana Chadimová

Konzultace:

 • pondělí: 10-14:30 hodin po předchozí dohodě
 • v ostatních dnech po dohodě

Kontakt:

Tel.: 603 702 884

hana.chadimova(at)spec-skola.cz

Metodik prevence

Michaela ŠmídováMichaela Šmídová

Konzultace:

 • pondělí: 10:00-14:30 hodin po předchozí dohodě
 • v ostatních dnech po dohodě

Kontakt: 

Tel.: 725 738 528

michaela.smidova(at)spec-skola.cz

Spolupracující psycholog

Dana Marková

Konzultace:

 • po předchozí domluvě

Kontakt: 

dana.markova(at)spec-skola.cz

Školní poradenský pracovník

Lenka Říhová

Konzultace:

 • po předchozí domluvě

Kontakt: 

lenka.rihova(at)spec-skola.cz

Užitečné odkazy

pro žáky i rodiče:

Dokumenty

Škola

Pojďte se k nám podívat

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna