Speciální základní školaPoděbrady

Základní informace

Speciální základní škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona č.561/2004 Sb. Poskytujeme základní vzdělání a základy vzdělání dětem a žákům ve věku od 5ti do 18ti let.


Našimi žáky jsou děti, kterým z různých důvodů nevyhovuje  vzdělávání v běžné ZŠ a kterým byla přiznána podpůrná opatření 3. - 5. stupně 

 • skola_logoděti s mentálním postižením všech stupňů 
 • děti autistické a s autistickými rysy 
 • děti se smyslovým a tělesným postižením 
 • děti s poruchami komunikace a těžší poruchou řeči, děti nemluvící 
 • děti s vývojovými poruchami učení těžšího stupně v kombinaci s dalším postižením (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) 
 • děti s vývojovými poruchami chování v kombinaci s dalším postižením 
 • děti s kombinovaným postižením 

V současné době má škola 15 tříd, do kterých jsou děti rozděleny podle věku i podle způsobu vzdělávání.

 • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky 
 • menší počet dětí ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče
 • individuální plány, sestavené podle potřeb jednotlivců 
 • možnost asistentů a speciálních pomůcek včetně moderních technologií 
 • podnětné a laskavé prostředí s pochopením pro problémy dětí i rodičů

skola_logoZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 • Školní vzdělávací program "Pojď s námi"
 • vytvořený dle RVP Základní škola (minimální výstupy ze vzdělávání)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

 • Školní vzdělávací program "Pojď s námi" 
 • vytvořený dle RVP Základní škola speciální

ke stažení

skola

Škola

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna