Speciální základní školaPoděbrady

Zápisy pro školní rok 2023-24

zápis

budou probíhat v termínu 11.-13.dubna 2023 od 8:00 do 16:00 hodin.

Ředitelka Speciální základní školy Poděbrady, příspěvkové organizace,
U Bažantnice 154/19, 290 01 Poděbrady vyhlašuje

Zápis do 1. třídy a přípravného stupně speciální školy
pro školní rok 2023/2024

Zápis se uskuteční 11. až 13. dubna 2023
od 8:00 do 16:00 hodin.
Je vhodné si předem telefonicky domluvit termín:

tel. 325 517 930, nebo 602 540 913


K zápisu prosím přineste:

  • rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • doporučení SPC nebo PPP k zařazení dítěte do speciální školy (a přípravného stupně speciální školy)
  • u žádosti o odklad školní docházky je potřeba i doporučení lékaře.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (plnou mocí).

Do 1. ročníku přijímáme 12 žáků. V případě, že počet žádostí převýší povolenou kapacitu školy, situace bude řešena losováním.

 Příslušné žádosti ke stažení najdete zde (lze vyplnit v digitální i tištěné podobě)

  • Žádost o přijetí do 1. ročníku
  • Žádost o přijetí do přípravného stupně speciální školy 
  • Žádost o odklad školní docházky 
  • Dotazník nově nastupujícího žáka

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Koho se tedy zápis týká?
 - dětí s ročníkem narození 2016, event. 2015 (po odkladu školní docházky)
-  dětí narozených od 1. 1. do 31.8. 2017


Rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (SPC, PPP).


Odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024
O odkladu školní docházky rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízeníodborného lékaře.    
    
Poznámka: Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Těšíme se na Vás

Za vedení školy ředitelka Mgr. Pavlína Mladá

 

Datum vložení: 8. 3. 2023 14:02
Autor: Mgr. Pavlína Mladá

Škola

Pojďte se k nám podívat

letak

letáček 22-23 ke stažení

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
1
16 17 18 19
20 21 22
1
23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

i-sborovna

i-sborovna