Speciální základní školaPoděbrady

Průběh návštěvy v SPC

http://www.youtube.com/watch?v=EV-zDkoRSCw

Objednání na konzultaci/vyšetření

Objednat dítě/žáka na vyšetření může pouze zákonný zástupce, nikoliv škola.

Možnosti objednání:
a) osobně v SPC
b) telefonicky: 602 540 912 (od 7:30 do 14:00 hodin)

V případě, že se na domluvené vyšetření nemůžete dostavit, je potřeba se co nejdříve omluvit a sjednat nový termín na uvedeném kontaktu.

Na vyšetření si s sebou přineste:

  • všechny zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení (PPP, SPC – pokud jsou k dispozici)
  • všechny zprávy od odborných lékařů (pokud jsou k dispozici, např. zpráva z neurologie, psychiatrie, očního oddělení, ORL, klinického psychologa, logopedie atd.).
  • školní sešity, žákovskou knížku (jsou-li pro vyšetření relevantní)
  • rozsudek o svěření dítěte do péče, střídavé péče či pěstounské péče (pokud jsou k dispozici)

Diagnostika

Hlavní náplň naší práce spočívá v diagnostice vzdělávacích potřeb dětí/žáků a doporučování vhodných vzdělávacích opatření. Podle charakteru potíží dítěte/žáka je možné se objednat na psychologické a speciálně pedagogické vyšetření. Vyšetření probíhají ambulantně v SPC nebo po dohodě v terénu (nejčastěji ve školském zařízení, které dítě/žák navštěvuje). Dítě nejčastěji pracuje v samostatné místnosti, zcela respektujeme, pokud dítě není zralé na oddělení  od zákonného zástupce a s dítětem pracujeme ve společných prostorech.

Psychologické vyšetření:

Účelem psychologického vyšetření je zjistit aktuální dovednosti dítěte/žáka, zejména aktuální intelektovou úroveň, úroveň koncentrace pozornosti a další. Doba trvání samotného vyšetření je závislá na schopnosti spolupráce klienta. Vyšetření obvykle trvá 60 – 120 minut.

Speciálně pedagogické vyšetření:

Hlavním účelem speciálně pedagogického vyšetření je posouzení úrovně schopností a dovedností potřebných pro zvládání trivia a úrovně školních dovedností. Následně jsou výsledky zohledněny v doporučení pro vzdělávání dítěte/žáka. Součástí vyšetření je také konzultace se zákonnými zástupci dítěte/žáka, případně konzultace s pedagogy. Doba trvání vyšetření je závislá na schopnosti klienta spolupracovat. Vyšetření obvykle trvá 60 – 120 minut.

Poradenství

Konzultace s pedagogy: 

Konzultace s pedagogickými pracovníky probíhá ambulantně v SPC nebo v terénu (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ). Náplní konzultací je konkretizace a aktualizace podpůrných opatření uplatňovaných při vzdělávání dítěte/žáka, jež jsou nezbytná pro jeho úspěšnou školní docházku.

Konzultace s rodiči:

Konzultace s rodiči je zaměřená na témata, která zákonný zástupce cítí jako aktuální. Konzultován je především stávající i plánovaný průběh vzdělávání dítěte/žáka, komunikační a sociální dovednosti dítěte/žáka, zvláštnosti v chování, popřípadě problémové chování dítěte/žáka a práce se zájmy a motivací.

Proces předání Zprávy a Doporučení:

  • Výsledky vyšetření jsou konzultovány se zákonným zástupcem hned po vyšetření nebo v průběhu vyšetření. Zároveň může být doporučeno další vyšetření nebo konzultace u dalších odborných lékařů.
  • Zákonný zástupce obdrží Zprávu z vyšetření, případně Doporučení pro vzdělávání.
    Forma převzetí je možná osobně po telefonickém vyzvání nebo poštou (dle domluvy). 
  • Pokud zákonný zástupce se závěry Zprávy nebo Doporučení nesouhlasí, je vhodné problém znovu konzultovat v SPC nebo v krajním případě i požádání o Revizi.

SPC

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna