Speciální základní školaPoděbrady

Personální obsazení

PhDr. Dana Marková

PhDr. Dana Marková

Psycholog, vedoucí SPC

Jsem absolventkou jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě UK Praha. Baví mě nejen diagnostika, ale zejména terapie, jsem absolventkou několika psychoterapeutických výcviků. Při práci v našem SPC moc ráda komunikuji s dětmi, rodiči i pedagogy, baví mě s nimi hledat cestu k řešení problémů. Na našem pracovišti si vážím a podporuji výbornou týmovou spolupráci, spokojenost pracovníků. Pokud chceme vést po cestě naše klienty, potřebujeme sami mít dostatek vnitřní síly a zvládat umění komunikace i ve vnitřním prostoru. 

Mezi mé zájmy patří příroda, zejména Orlické hory, cestování, pohybové aktivity, rodina a přátelé a další vzdělávání v různých oborech.

Motto: „Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“ (Autor: Konfucius)

Mgr. et Mgr. Vendula Šukalová

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vendula Šukalová

Speciální pedagog

Jsem absolventkou oborového studia speciální pedagogiky a učitelství na speciálních školách, nyní studuji jednooborovou psychologii. V SPC poskytuji speciálně pedagogické poradenství a diagnostiku. Zaměřuji se zejména na dětské klienty s obtížemi ve spolupráci a komunikaci, podporu a provázení rodičů a metodickou podporu škol. Mám ráda knížky a kočičí svět.

Motto: „Jsem dítě s postižením a jsem Tvůj učitel, pokud mi to dovolíš. Naučím tě, co je v životě skutečně důležité. Dám ti bezpodmínečnou lásku a naučím tě, jak se dává. Daruji ti svou bezmeznou důvěru, závislost na tobě. Učím tě, jak vzácný a drahocenný je život, učím tě, abys věci kolem sebe nebral jako samozřejmost. Učím tě zapomínat na vlastní potřeby a touhy a sny. Učím tě dávat. Ale ze všeho nejvíc tě učím naději a víře.“

Mgr. Helena Vlčková

Mgr.  Helena Vlčková

Psycholog, speciální pedagog

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze  – obor psychologie edukativní a školní a speciální pedagogika. Při práci s dětmi a rodiči v našem SPC mě nabíjí a motivuje neuvěřitelná vnitřní síla mnohých z nich a vždy se raduji společně s nimi z pokroků a úspěchů, kterých dosáhnou. Mou srdeční záležitostí jsou děti předškolního věku, pro které jsem vytvořila některé metodické materiály, pomůcky a diagnostický nástroj zjišťující, zda je dítě již připravené nastoupit do první třídy. 

Ve volném čase ráda cestuji a poznávám nová místa. Nejraději navštěvuji staré hrady a zámky. 

Motto: „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.“  (Autor: J. W. Goethe)

Mgr. Jitka Försterová

Mgr. Jitka Försterová

Sociální pracovnice

Jsem absolventkou bakalářského studia oboru Sociální práce na Univerzitě Hradec Králové a následného magisterského studia oboru Sociální politika a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. V SPC působím od jeho vzniku v září 2013 jako sociální a administrativní pracovnice. Na práci v SPC oceňuji její pestrost, příjemný kolektiv a snahu všech o pohodu našich klientů při vyšetření. 

Mezi mé záliby patří aktivně hudba, čtení knih a výlety do přírody. 

Motto: „Prostě žít nestačí,“ řekl motýl. „Je potřeba i sluneční světlo, svoboda a malá květina.“ (Autor: Hans Christian Andersen)

Mgr. Ing. Eva Šimková

Mgr. Ing. Eva Šimková

Speciální pedagog

Jsem absolventkou magisterského studia speciální pedagogiky se zaměřením na poradenství a diagnostiku na Masarykově univerzitě v Brně a v rámci celoživotního vzdělávání jsem absolvovala speciální pedagogiku pro učitele na Univerzitě v Hradci Králové.  Ve školství se pohybuji téměř 25 let. Mám za sebou letitou a hlavně úžasnou zkušenost jako pedagožka na speciální škole pro žáky s tělesným a souběžným postižením vice vadami. Poté jsem několik let pracovala na běžné škole jako školní speciální pedagožka. Věnovala jsem se přímé práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, metodicky vedla pedagogy a asistentky pedagoga, komunikovala s rodiči. V poděbradském SPC pracuji jako speciální pedagožka. Baví mne práce a komunikace s dětmi, ráda komunikuji s jejich rodiči. Snažím se je podpořit a zároveň obdivuji jejich vnitřní sílu. Kontakt s nimi i jejich dětmi je pro mne vždy obohacující. Měla jsem štěstí, že jsem před mnoha lety dostala možnost pracovat v oboru speciální pedagogiky. Neměnila bych. Na pracovišti v SPC si vážím příjemného pracovního kolektivu a prostředí. Ve volném čase si ráda povídám se svou dcerou, čtu si, chodím na procházky s naším pejskem, ráda pobývám v  přírodě nebo si vychutnávám kávu v nějaké

kavárně.

Motto: Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím.  (Autor: Konfucius)

Mgr. Gabriela Bečvářová
Mgr. Gabriela Bečvářová

Speciální pedagog

Nejdříve jsem vystudovala bakalářský obor Ošetřovatelství a psychologie na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy a zároveň pracovala 10 let v nemocnici.
Následně jsem absolvovala dvě magisterská studia - Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě JU a Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského.
Od roku 2005 do současnosti učím ve Speciální základní škole Poděbrady a od roku 2023 spolupracuji s SPC Poděbrady.
Mnoho let jsem se věnovala žákům s poruchou autistického spektra. V poslední době jsem se zaměřila na rozvoj jazykových schopností žáků – alternativní a augmentativní komunikaci (AAK), metodu D. B. Elkonina. Dále vzdělávám ostatní kolegy a aktivně šířím komunikační prostředek znak do řeči.

Ráda trávím čas s rodinou, čtu knížky a věnuji se naší zahradě.

Motto: „Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země.“ – Roosevelt

Kateřina Kolombová

PhDr. Kateřina Kolombová

Psycholog

Vystudovala jsem psychologii a češtinu na filozofické fakultě v Praze. Celý život (a moc ráda) pracuji s dětmi se zdravotním postižením (od nejútlejšího věku až po mentálně postižené dospívající). Zkušenosti jsem získala i jako pedagog– učila jsem na waldorfské základní i střední škole, podílela jsem se na přípravě učitelů a vychovatelů na pedagogické fakultě v Hradci Králové.

V psychologickém poradenství i diagnostice vycházím ze znalosti a pochopení jedinečnosti vývoje dítěte. Konzultuji s rodiči i s učiteli o přiměřenosti podnětů a nároků, o výchovných radostech i bezradnostech, o různých výchovných přístupech. Při těchto rozhovorech se snažím mít na zřeteli nejen potřeby dítěte, ale celého rodinného systému a všech jeho členů. V diagnostice se snažím se hledat to, v čem je dítě úspěšné, co se mu daří, co je pozitivní. Nejen ve výkonu, ale i ve vzájemných interakcích. Snažím se vidět a chápat představy rodičů a společně hledáme cesty, jak tyto představy naplnit. Hodnoty, které pokládám v práci v SPC za důležité a prověřené jsou otevřenost, týmovost, pozitivita, úcta  a pokora, hledání společných cest a humor. 

Mým koníčkem jsou má vnoučata, turistika, hebrejština a rozhlasová stanice Vltava.

Motto: Dobré nápady a naději i vděčnost, i když vše nebude tak, jak jsme byli zvyklí. P.K.

Aneta Fukalová

Mgr. Aneta Fukalová

Speciální pedagog

Obor Speciální pedagogika jsem studovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (bakalářské studium) a poté na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (navazující magisterské studium).

Praktické zkušenosti v oboru jsem postupně získávala jako pedagogický pracovník v dětském stacionáři, kde jsem měla možnost pracovat s dětmi s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež i jako koordinátor služeb pro oběti trestných činů v rámci projektu „Restorativní justice“.

Jsem velice ráda, že jsem dostala možnost pracovat ve Speciálně pedagogickém centru v Poděbradech. Velmi si vážím toho, že se mohu stát součástí skvělého kolektivu, v němž jsem se od první chvíle cítila dobře. Těším se na práci s dětmi i s rodiči, budu je s radostí podporovat a společně s nimi hledat cestu k jejich spokojenosti. 

Mezi mé zájmy patří četba a plavání, nejraději však trávím čas se svým partnerem a naší osmiletou dcerou Aničkou – společně vyrážíme na výlety do přírody a na hory, hrajeme hry a sportujeme.

Motto: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“  (Autor: Antoine de Saint-Exupéry)

Bc. Aneta Serbusová

Bc. Aneta Serbusová

Administrativní pracovník

Jsem absolventkou bakalářského studia na FF MU v Brně, obor Italská jazykověda. Tento krásný jazyk, který mě provází už více jak 25 let, jsem mnoho let vyučovala v jazykových školách i soukromě. Po studiu jsem na téměř 10 let zakotvila v oboru asistované reprodukce, kde jsem se starala o hladký průběh terapií párů přijíždějících do ČR z Itálie a anglicky mluvících zemí. Mou prací nebylo jen tlumočení na operačních sálech a při konzultacích s lékaři, ale i celkové provedení pacientů tímto nelehkým a psychicky velmi náročným procesem, kterým porucha plodnosti bezpochyby je. Roky strávené v této oblasti mi daly nejen mnoho zkušeností, ale hlavně zjištění, že bych se podpoře pacientů s touto problematikou chtěla do budoucna věnovat jako terapeut. Rozhodla jsem se začít studovat navazující magisterské studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a plánuji také absolvovat terapeutický výcvik. Těším si na práci v SPC, kde určitě uplatním komunikační dovednosti. Většinu volného času trávím s rodinou, cestováním, vařením, čtením knih, poslechem hudby…nebo prostě jen sladkým nicneděláním :-).

Motto: ,,Život je série tisíců malých zázraků. Všímej si jich."

Mgr. Veronika Majerová

Mgr. Veronika Majerová (mateřská dovolená)

Speciální pedagog

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Hradec Králové obor Sociálně výchovná péče o smyslově postižené a Speciální pedagogiku rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení. Vždy jsem věděla, že chci pracovat s dětmi a že potřebuji, aby moje práce byla dobrodružná a každý den jiná. Každé dítě je výzvou… naše děti jsou výzvou dvojnásobnou. Naše děti jsou inspirací, pohání kupředu a každý den nás naučí něco nového. Mým posláním je jim usnadnit vzdělávací cestu, podporovat je, aby tou cestou šly stále dál, i když to není vždy jednoduché. 

Svůj volný čas trávím především s přítelem a rodinou. Společně s nimi ráda cestuji a sportuji. Mezi mé oblíbené destinace patří Rakousko a Bali, kde se ráda aktivně věnuji horské turistice, surfování a józe. 

Na našem SPC si nejvíce cením přátelské, chápavé a vstřícné atmosféry a v neposlední řadě skvělého kolektivu. Jsem vděčná za to, že mohu být součástí smysluplného systému. 

Motto: „Život není o čekání na to, až přejde bouřka. Jde o to naučit se tančit v dešti.“ (Autor: Seneca)

Mgr. et Mgr. Denisa Benešová

Mgr. et Mgr. Denisa Benešová (mateřská dovolená)

Speciální pedagog

Vystudovala jsem obory Speciální pedagogika na PedF UK se zaměřením na poradenství a diagnostiku a Učitelství pro ZŠ a SŠ – obor český jazyk a speciální pedagogika.

Ve své pedagogické praxi s radostí střídám roli učitele ve speciální škole a poradenského pracovníka v SPC, jedná se o kombinaci činností, která mi z jednotlivých dílků tvoří souvislý celek a umožňuje mi nežít v uzavřené profesní bublině, mít širší rozhled a zároveň přímý a naplňující kontakt se žáky s individuálními vzdělávacími potřebami. Baví mě pro každé dítko hledat jeho vlastní cestu, kdy se stále mám od dětí a rodičů, se kterými se setkávám, co učit.

Mám  ráda jarní rozkvetlou přírodu, procházky krajinou a trávení volného času s rodinou. A co mě spolehlivě rozesměje? Upřímný dětský smích. 

Motto: „Pokud chceš někomu pomoci, dej mu do ruky klíč, ale nech ho, ať si odemkne sám.“

SPC

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna