Speciální základní školaPoděbrady

Třídy

Třídy přípravného stupně

vzdělávají děti od pěti let věku. Podle individuálních potřeb zde mohou být 1-3 roky. Výuka je zajištěna jedním až dvěma pedagogy a asistentkou a připravuje děti k zahájení povinné školní docházky, podle schopností ve třídách speciální nebo praktické školy.

Rehabilitační třídy

pečují o děti s nejtěžším postižením. Vzhledem k náročnosti práce s těmito dětmi pracují ve třídě dva pedagogové, kteří mají většinou i zdravotnické vzdělání a asistent učitele. Třída je vybavena nadstandardními pomůckami, které umožňují poskytnout dětem maximální možný rozvoj jak po stránce mentální tak i tělesné. Všechny děti jsou zařazeny do programu ucelené rehabilitační péče pod vedením fyzioterapeutky. 

Třídy pro děti s PAS

(poruchou autistického spektra) pracují podle TEACH programu a svým strukturovaným prostředím a režimem umožňují vzdělávání a optimální vývoj dětem s touto diagnozou. Ve třídách pracují obvykle dva pedagogové s asistentem, kteří se stále vzdělávají v problematice autismu a úzce spolupracují s odbornými organizacemi, které se zabývají péčí o tyto děti. Ve škole jsou tito žáci rozděleni do tříd podle věku a podle mentálních schopností se vzdělávají podle programu speciální nebo základní školy. Předškolní děti s PAS navštěvují některou ze tříd přípravného stupně.

Třídy pro děti s kombinovaným postižením

poskytují ucelenou vzdělávací i rehabilitační péči dětem, jejichž kombinované postižení vyžaduje speciální péči. Do třídy jsou zařazeny také imobilní děti. Vzdělávací a výchovnou péči zajišťují dva pedagogové, z nichž někteří mají zároveň zdravotnické vzdělání.

Třídy speciální školy

vzdělávají děti se středním mentálním postižením a svým individuálním výchovným a vzdělávacím programem připravují děti na samostatný život a jednoduché pracovní uplatnění vzhledem k individuálním schopnostem. Podle potřeb jsou děti zařazovány do rehabilitačního programu.

Třídy základní školy

 (dříve praktické) vzdělávají děti s lehkým mentálním postižením nebo zdravotním omezením, které jim znemožňuje plnit školní docházku na běžné základní škole. Škola má devět ročníků a žáci jsou podle věku rozděleni do několika tříd (malotřídní systém výuky). Speciálně pedagogickou péčí jsou cíleně připravovány na samostatný život a praktické pracovní uplatnění.