Speciální základní školaPoděbrady

Aktuálně z projektů

LOGO

CodeWeek 23

Datum: 25. 10. 2023

Letos poprvé se naše škola přihlášila k účasti na projektu CodeWeek - Evropský týden programování. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku.

Klubicko

Klubíčko

Datum: 2. 9. 2023

V letošním školním roce otevíráme Klubíčko - prostor pro volnočasové aktivity dětí přípravného stupně ZŠ speciální.

logo

Den otevřených dveří s digitálními pomůckami

Datum: 14. 2. 2023

Zajímá vás, jak dětem pomáhají ve výuce technologie? Chcete se seznámit s EMOU?

želva infoplakát

Šablony III - Projektový den s Huslíkem

Datum: 19. 5. 2022

Projektový den byl realizován 12.5. 2022 v součinnosti s odborníky Ekocentra Huslík a byl zaměřen na péči o živočichy v zajetí.

Šablony III - Zahraniční výjezdy Finsko

Šablony III - Zahraniční výjezdy Finsko

Datum: 12. 5. 2022

V termínu 25.-29.4.2022 proběhl druhý zahraniční výjezd za podpory financí evropské unie

Šablony III - Zahraniční výjezdy - Polsko

Šablony III - Zahraniční výjezdy - Polsko

Datum: 1. 11. 2021

V termínu 18.-22.10.2021 navštívili tři pedagogové z naší školy Speciální školu v polském Krakowě.

Angličtina s iPady

Šablony III - ICT ve vzdělávání

Datum: 28. 1. 2021

Zahajujeme plnění první aktivity - využití ICT ve vzdělávání

erasmus books

Závěrečné shrnutí projektu

Datum: 30. 10. 2020

Projekt Erasmus plus, “Učíme se žít v digitálním světě”, probíhal v období od 1.9.2017 do 31.8.2020. Cílem projektu bylo ukázat pozitivní dopad digitálních technologií na vzdělávání a komunikaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Belgický den

To nejlepší z Belgie

Datum: 7. 2. 2020

Jako každá projektová mobilita, tak i ta belgická má pokračování u nás ve škole, s cílem zprostředkovat dětem (i kolegům) vybranou zemi prostřednictvím zážitkového dopoledne. Jak tedy vypadal náš belgický den.

Projektové setkání v Belgii

Projektové setkání v Belgii

Datum: 25. 11. 2019

Belgické setkání probíhalo ve dnech 20.-23.listopadu. Tato škola je pro nás jedna z nejinspirativnějších (známe ji už z předchozího projektu Comenius), proto tentokrát vycestoval šestičlenný tým.

Recky den kolaz

Den s řeckými bohy

Datum: 17. 6. 2019

Ve středu 12.6.2019 se u nás ve škole a školní zahradě uskutečnil Řecký den. Přálo nám i počasí, vzduch se ani nehnul, venkovní teplota překonala hranici tropických 30°C, a tak byl dojem z přesunu do kolébky antické civilizace téměř dokonalý.

Projektové setkání v Řecku

Projektové setkání v Řecku

Datum: 26. 5. 2019

V květnu se náš Erasmus plus projekt přehoupl do druhé poloviny.

Lotyšský den

Lotyšský den

Datum: 27. 1. 2019

24.1., jsme se na celé dopoledne přesunuli do Lotyšska. Na čtyřech stanovištích měli děti i učitelé možnost vyzkoušet aktivity, inspirované podzimním výjezdem projektu Erasmus plus do partnerské školy nedaleko Rigy.

Vánoce s Erasmem

Vánoce s Erasmem

Datum: 5. 1. 2019

K časům svátečním a především k těm vánočním, patří setkávání. Setkávání s blízkými, s přáteli, kolegy, spolužáky, zkrátka s těmi, se kterými je setkávání radost.

Projektové setkání v Rize

Projektové setkání v Rize

Datum: 18. 10. 2018

Po Finsku a České republice se hostitelem třetího mezinárodní projektového setkání stala Riga.

Kouzla a čáry na projektových aktivitách v Poděbradech

Kouzla a čáry na projektových aktivitách v Poděbradech

Datum: 1. 5. 2018

26.-27.dubna se naše škola rozrostla o 16 návštěvníků - učitelů partnerských škol z projektu Erasmus plus, Učíme se žít v digitálním světě.

Finský den v Poděbradech

Finský den v Poděbradech

Datum: 7. 2. 2018

6.2.2018 vyvrcholila část projektových aktivit, navazujících na setkání ve Finsku, projektovým "Finským dnem". V průběhu dopoledne se všechny děti vystřídaly na třech stanovištích, kde měly možnost seznámit se s touto severskou zemí podrobně.

Projektové aktivity Finsko

Projektové aktivity Finsko

Datum: 30. 11. 2017

Ve dnech 26.-30.11. se náš čtyřčlenný tým, společně s partnery z Belgie, Řecka, Portugalska a Lotyšska, zúčastnil pracovního projektového setkání ve finském městě Kuopio.

Den pro Evropu

Den pro Evropu

Datum: 14. 10. 2017

První velkou akcí tříletého projektu Erasmus plus - Učíme se žít v digitálním světě - byl Den pro Evropu.

Mezinárodní projektové setkání

Mezinárodní projektové setkání

Datum: 14. 10. 2017

Ve dnech 11.-12.10.2017 proběhlo v Poděbradech setkání koordinátorů všech partnerských zemí. Hlavní náplní bylo vzájemné seznámení a nastavení spolupráce a dílčích odpovědností pro následující tři projektové roky.

Photo 04.09.17 6 06 23

Učíme se žít v digitálním světě - základní informace o projektu

Datum: 18. 9. 2017

Cílem projektu je ukázat, jak technologie ve spojení se speciálně pedagogickými metodami mohou pomáhat ve vzdělávání i osobním rozvoji dětí se speciálními potřebami.

Jobshadowing Levoča

Datum: 9. 2. 2016

V rámci projektu Profesní a jazykový rozvoj pedagogů s registračním číslem projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0104 jsme se zúčastnili v termínu 9. – 13.11.2015 zahraniční stáže v Levoči na Slovensku. Institucí, kde se náš zahraniční pobyt uskutečnil byla Spojená škola internátní, Náměstí Štefana Klubera 2. Tato škola s internátem vzdělává žáky nevidomé, slabozraké a s kombinovaným postižením. Ve výchovně - vzdělávacím procesu zde byly uplatňovány principy demokracie a humanismu. Snaha o nové trendy a formy vzdělávání respektující tyflopedické zásady a požadavky byla na každém kroku patrná. Nabyli jsme zde základní orientaci v zásadách kompenzace a reedukace zraku.

Jobshadowing Topolčany

Datum: 17. 12. 2015

V termínu 2. listopadu až 6. listopadu jsem se já, a dalších pět mých kolegyň, vydali na pracovní stáž v rámci projektu Profesní a jazykový rozvoj pedagogů, která se konala až v Topoľčanech na Slovensku. My jsme navštívili Špeciálnu základnu školu internátnu, která byla zaměřena především na děti s narušenými komunikačními schopnostmi. Dostalo se nám přátelského a milého přijetí od slovenských kolegyň, které nám připravili i velice zajímavý kulturní program a mnoho volnočasových aktivit.

Jazykový kurz v Dublinu, Irsko

Datum: 2. 11. 2015

Žádný jazykový kurz, ani ten intenzivní, Vám nedá tolik jako pobyt v zemi, kde je jazyk, který se učíte domovskou řečí. Slyšíte ji celý den kolem sebe, v hostitelské rodině, ve škole, na autobusové zastávce, při cestě městem nebo na výletě. Díky výzvě 56, jsem mohla absolvovat 14ti denní jazykový kurz v anglicky hovořící zemi.

Lurz angličtiny - Torquay

Datum: 2. 9. 2015

Celoživotní vzdělávání je důležité v každé profesi a pro učitele to, myslím, platí o to víc. Naše škola je otevřená spolupráci se školami v ČR i v zahraničí, usilujeme o sebevzdělání, sdílení zkušeností i učení se od ostatních. V případě zahraniční spolupráce se to neobejde bez znalosti cizího jazyka, obvykle angličtiny. Proto jsem velmi ráda, že se povedlo umožnit několika našim učitelům absolvovat jazykově zaměřený pobyt ve Velké Británii. 

Kurz angličtiny v Hastings

Datum: 28. 8. 2015

V srpnovém termínu nám evropský projekt umožnil vycestovat za hranice naší republiky a to do Velké Británie. V Anglii jsme absolvovali jazykový kurz v krásném přímořském městě jménem Hastings. Během dvou týdnů jsme docházeli do úžasné školy, kde se někteří učili nové, jiní jen pilovali a zdokonalovali svou angličtinu.

Kurz angličtiny v Londýně

Datum: 27. 8. 2015

Dne 25.7.2015 jsme se vydaly na cestu do Londýna. Čekal nás velmi zajímavý a intenzivní kurz anglického jazyka. Během deseti školních dnů jsme vypilovaly angličtinu konverzací i gramatikou. Získané znalosti využijeme v našem osobním rozvoji.

Škola

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna