Speciální základní školaPoděbrady

Projekty EU

Šablony IV

Období realizace: 1.6.2023 - 31.12.2025

Aktivity:

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání  

Cílem je podpora dalšího vzdělávání výchovného poradce, metodika prevence, vedoucí asistentky a koordinátora ŠVP a ICT a proškolení nového koordinátora EVVO. Nabídku doplňuje DVPP v oblasti specializovaných činností (př. muzikoterapie, bazální stimulace) pro pedagogický sbor  a zaměstnance školní družiny

 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Cílem je podpora odborně zaměřených tematických a komunitních setkání dle požadavků rodičů a potřeb školy.

 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Cílem je umožnit ve větší míře zařadit prvky zážitkové pedagogiky a aktivizující metody a podpořit tak rozvoj žáků ohrožených školním neúspěchem

logo

 


 

Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1.

škola je příjemcem podpory

 • technologie pro potřeby dálkového studia
  • 2020: 456 914,- Kč
 • prevence digitální propasti
  • 2022: 101 000,- Kč
  • 2023: 20 000,- Kč
  • 2024: 54 000,- Kč
 • podpora digitální gramotnosti
  • 2022: 96 000,- Kč

leták

leták ke stažení 

 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je příjemcem níže uvedené podpory. 

 

Doučování

 

Doučování - leták (174.08 kB)

 

Šablony III

Období realizace: 1.9.2020 - 31.8.2022

Aktivity:

 • Projektový den ve výuce
 • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků
 • Využití ICT ve vzdělávání

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

logo eu

 

sablony_plakat

Šablony III - plakát (73.14 kB)

logo projektuUčíme se žít v digitálním světě

Projekt Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 - Strategická partnerství mezi školami
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-035420

Zapojené země: ČR, Belgie, Finsko, Řecko, Lotyšsko, Portugalsko

Doba trvání projektu: 1.9.2017 - 30.8.2020

Základní myšlenka projektu:

Cílem projektu je ukázat, jak technologie ve spojení se speciálně pedagogickými metodami mohou pomáhat ve vzdělávání i osobním rozvoji dětí se speciálními potřebami. V průběhu projektových aktivit a mobilit budeme vytvářet a sdílet interaktivní materiály (ozvučené kartičky, výukové plakáty, myšlenkové mapy, knížky, vlastní učebnice, animace, videa...), ale také pomocí ICT zaznamenávat a sdílet další zajímavé aktivity, které ve škole probíhají (taneční vystoupení, muzikoterapie, sportovní aktivity....). Kontaktem a sdílením zkušeností s ostatními zapojenými školami bychom se měli učit navzájem, my i naší žáci, poznávat sami sebe i svět kolem nás. Svět, jehož součástí jsou ve stále větší míře i technologie.

logo eu

Aktuálně

Škola

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna