Speciální základní školaPoděbrady

Projekty EU

logo projektuUčíme se žít v digitálním světě

Projekt Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 - Strategická partnerství mezi školami
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-035420

Zapojené země: ČR, Belgie, Finsko, Řecko, Lotyšsko, Portugalsko

Doba trvání projektu: 1.9.2017 - 30.8.2020

Základní myšlenka projektu:

Cílem projektu je ukázat, jak technologie ve spojení se speciálně pedagogickými metodami mohou pomáhat ve vzdělávání i osobním rozvoji dětí se speciálními potřebami. V průběhu projektových aktivit a mobilit budeme vytvářet a sdílet interaktivní materiály (ozvučené kartičky, výukové plakáty, myšlenkové mapy, knížky, vlastní učebnice, animace, videa...), ale také pomocí ICT zaznamenávat a sdílet další zajímavé aktivity, které ve škole probíhají (taneční vystoupení, muzikoterapie, sportovní aktivity....). Kontaktem a sdílením zkušeností s ostatními zapojenými školami bychom se měli učit navzájem, my i naší žáci, poznávat sami sebe i svět kolem nás. Svět, jehož součástí jsou ve stále větší míře i technologie.

logo eu

logoCentra kolegiální podpory

číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004773

Příjemce/realizátor: Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace ve spolupráci s iŠkolství.cz 

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020 

Počet zapojených spolupracujících subjektů: 8 speciálních škol (Bruntál, Opava, Ostrava, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Poděbrady, Kralupy nad Vltavou) 

Cíl projektu: profesní podpora PP běžných ZŠ i MŠ v oblasti společného vzdělávání za účelem zvýšení jejich znalostí a kompetencí o tom, jak pracovat a začlenit ve třídě žáky se SVP

Cílová skupina projektu: pedagogičtí pracovníci běžných ZŠ a MŠ 

Klíčové aktivity projektu: 

  • KA 1 – Řízení projektu 
  • KA 2 – Centra kolegiální podpory 
  • KA 3 – Zahraniční stáže

logo eu

Šablony III

Období realizace: 1.9.2020 - 31.8.2022

Aktivity:

  • Projektový den ve výuce
  • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků
  • Využití ICT ve vzdělávání

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

logo eu

Aktuálně

Škola

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

i-sborovna

i-sborovna