Speciální základní školaPoděbrady

Profilace školy

Naším cílem je spokojený, aktivní žák, kterému pomáháme rozvíjet jeho silné stránky a který se do budoucna dokáže co nejlépe zapojit do svého okolí, být prospěšný ostatním a prožít kvalitní život.  

Pilíři školních vzdělávacích programů  je UCELENÁ REHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÁ PÉČE, která zahrnuje tělesný a pohybový rozvoj, komunikační a sociální rozvoj, smyslový a emoční rozvoj, je podpořená využíváním možností MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ a  směřuje k rozvoji SOCIALIZACE a maximální míře  INTEGRACE do majoritní společnosti. 

UCELENÁ REHABILITAČNÍ PÉČE

Ucelená rehabilitační péče

spočívá v promyšleném současném fungování a vzájemném prolínání různých terapií, tak aby byla komplexně rozvíjena celá osobnost dítěte. 

Projekt probíhá za finanční a materiální podpory občanského sdružení Přístav.

TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Technologie ve vzdělávání

Využíváme moderní technologie pro podporu výuky i jako smysluplnou kompenzační pomůcku.

  • počítačové a mobilní učebny s iPady 
  • vzdělávací a komunikační platforma SeeSaw
  • speciální software

INTEGRAČNÍ AKTIVITY

Sociální aktivity a začlenění

Projekt SETKÁNÍ je integrační projekt, který úspěšně funguje od roku 2002 a je určen žákům 7. ročníků ZŠ a odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia. 

Hlavním cílem je prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit tuto skupinu žáků s problematikou života dětí s postižením.

Škola

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna