Speciální základní školaPoděbrady

Závěrečné shrnutí projektu

erasmus books

Projekt Erasmus plus, “Učíme se žít v digitálním světě”, probíhal v období od 1.9.2017 do 31.8.2020. Cílem projektu bylo ukázat pozitivní dopad digitálních technologií na vzdělávání a komunikaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Do projektu bylo zapojeno šest škol ze šesti evropských zemí - České republiky, Finska, Lotyšska, Řecka, Belgie a Portugalska. Mezi účastníky byli školy speciální i inkluzivní, se zkušenostmi v evropských projektech i nováčci. Ale všichni společně jsme si ověřili, že moderní technologie umožňují dětem se SVP dělat věci, které pro ně dříve nebyly možné. A že také tyto děti jsou dětmi digitálního světa a mohou z toho těžit.

V průběhu tří let jsme se učili jeden od druhého a pomáhali jsme našim žákům zmírňovat dopady zdravotního postižení prostřednictvím technologií. Každá ze šesti zúčastněných zemí je odborníkem v určité oblasti. Během vzdělávacích aktivit jednotlivé školy představily ostatním partnerům své silné stránky a nabídly zkušenosti s využíváním vybraných digitálních nástrojů.

Tyto nástroje jsme poté použili k naplnění projektových výstupů. Žáci, s pomocí svých učitelů, vytvářeli a sdíleli digitální knihy kuchařských receptů, seznámili se s příběhy a pohádkami partnerských zemí, přizpůsobených pomocí speciálního software Symwriter individuální úrovni čtenářské gramotnosti. Dětská kreativita v oblasti hudby a výtvarného umění byla podpořena pomocí interaktivních nástrojů. Do výuky jsme zapojili metodu gamifikace, vyzkoušeli jsme základy programování s Beeboty a Blueboty. Znalosti o reáliích partnerských zemí děti ověřovali prostřednictvím digitálních kvízů a také vyzkoušeli způsoby, jak sdílet výsledky své práce online. 

Učitelé měli možnost uplatnit získané znalosti ve své práci s žáky, pomocí digitálních nástrojů podpořit jejich rozvoj a dát jim tak do budoucna možnost lépe se zapojit do majoritní společnosti. 

Výsledkem projektu jsou digitální knihy, popisující možnosti a využití vybraných digitálních nástrojů ve výuce, doplněné konkrétními příklady z praxe. 

Na konci projektu pandemie COVID-19 ověřila, jak možnosti technologií a online nástrojů při práci s dětmi se speciálními potřebami, skutečně fungují v realitě distančního vzdělávání. Měli jsme zkušenosti, které jsme mohli okamžitě využít ve výuce. Mohli jsme využít nástroje, které pomohli našim žákům (s větší či menší podporou) zvládnout alespoň část distančního vzdělávání.

Náš projekt prokázal, že technologie jsou mostem k přístupnému vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Kompenzační role ICT jim pomáhá navzdory jejich funkčním omezením aktivně se účastnit procesu učení a rozvíjet jejich potenciál.

Datum vložení: 30. 10. 2020 22:57
Autor: Lenka Říhová

Škola

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna