Speciální základní školaPoděbrady

Zápis pro školní rok 2024-25

zápis

Zápis se uskuteční 9. až 11. dubna 2024 (náhradní termín 17.4.2024)
od 8:00 do 16:00 hodin.
Je vhodné si předem telefonicky domluvit termín:
tel. 325 517 930, nebo 602 540 913

K zápisu prosím přineste: 

  • rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • doporučení SPC nebo PPP k zařazení dítěte do speciální školy (a přípravného stupně speciální školy)
  • u žádosti o odklad školní docházky je potřeba i doporučení lékaře.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (plnou mocí).

Do 1. ročníku přijímáme 10 žáků. V případě, že počet žádostí převýší povolenou kapacitu školy, situace bude řešena losováním.

 Příslušné žádosti ke stažení najdete zde (lze vyplnit v digitální i tištěné podobě)

  • Žádost o přijetí do 1. ročníku
  • Žádost o přijetí do přípravného stupně speciální školy 
  • Žádost o odklad školní docházky 
  • Dotazník nově nastupujícího žáka

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Koho se tedy zápis týká?
 - dětí s ročníkem narození 2017, event. 2016 (po odkladu školní docházky)
-  dětí narozených od 1. 1. do 31.8. 2018


Rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (SPC, PPP).


Odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025
O odkladu školní docházky rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízenía odborného lékaře.    
 


Poznámka: Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Těšíme se na Vás

Za vedení školy ředitelka Mgr. Pavlína Mladá

Datum vložení: 6. 3. 2024 12:38
Autor: Lenka Říhová

Škola

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna