AKTUALITY‎ > ‎

Zraková terapie

přidáno: 30. 1. 2020 4:40, autor: Andrea Marešová
Druhým rokem na naší škole probíhá v rámci vyučování zraková terapie. Termín zraková terapie, který byl do české literatury uveden PhDr. Dagmar Moravcovou, bývá laickou veřejností zaměňován s termínem zraková stimulace. Jedná se o dlouhodobý, celoživotní proces rozvoje a zlepšení využití stávajícího zrakového potenciálu k získávání informací z okolí, k prostorové orientaci, samostatnému pohybu a sebeobsluze za podpory speciálních metod i rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 
Fotky Zde
Comments