AKTUALITY‎ > ‎

Zápis do 1. ročníku a přípravného stupně

přidáno: 30. 3. 2020 13:28, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 1. 4. 2020 11:06 ]
Termín zápisu  do 1. ročníku byl stanoven  7.- 8. dubna 2020.   Vzhledem k aktuální situaci proběhnou zápisy bez účasti dětí. 
Osobní konzultace proběhnou po domluvě pravděpodobně v červnu 2020, po otevření školy.

Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do 1. ročníku  Speciální základní školy Poděbrady:
1.  vyplní žádost o přijetí do 1. ročníku -  vyplněnou  žádost doručí zákonní zástupci nejlépe poštou, případně osobně, a to do 15. dubna 2020                                                                             
     (provoz kanceláře je omezen na dopolední hodiny)
     v  případě doručení 
 žádosti  na e-mail podebrady@spec-skola.cz je dle rozhodnutí MŠMT potřeba elektronický podpis.
2. k žádosti o přijetí do 1. ročníku zákonní zástupci doloží doporučení SPC k přijetí do speciální školy.
    - toto doporučení Vám vydá Vaše  SPC - domluvte se telefonicky (SPC Poděbrady 602 540 912) 
    - doporučení lze dodat dodatečně (do 30 dnů od podání žádosti) 
3. Pokud rodič žádá o odklad školní docházky,  vyplní žádost o OŠD  a kromě doporučení SPC k odkladu školní docházky doloží i doporučení pediatra.    

Souběžně probíhá  i zápis do přípravného stupně speciální školy.
Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do přípravného stupně Speciální základní školy Poděbrady vyplní žádost o přijetí do přípravného stupně základní školy speciální 
-  k žádosti o přijetí do přípravného stupně zákonní zástupci doloží doporučení SPC  (- doporučení lze dodat i dodatečně - do 30 dnů od podání žádosti) 

V případě nejasností volejte na tel.: 325 517 930 nebo  602 540 913

Těšíme se na nové školáčky!

Pavlína Mladá, ředitelka školy


ĉ
Pavlína Mladá,
31. 3. 2020 8:58
ĉ
Pavlína Mladá,
31. 3. 2020 8:58
ĉ
Pavlína Mladá,
31. 3. 2020 9:00
Comments