AKTUALITY‎ > ‎

Týden evropských pohádek

přidáno: 21. 10. 2019 3:16, autor: Lenka Říhová
Poslední zářijový týden byl věnovaný pohádkám. Využili jsme nejen pohádky našich partnerských zemí z projektu Erasmus, ale i jiné pohádky, které vyhovovaly záměrům jednotlivých tříd. Děti pracovaly s klasickými pohádkami v českých i jinojazyčných verzích. Ty jim byly zpřístupněny pomocí obrázkového editoru Symwriter, který doplňuje klíčová slova v textu odpovídajícími piktogramy. Čtení takto upravených pohádek a příběhů pomáhá kromě vlastního "čtení" také k poznávání a zapamatování důležitých piktogramů a jejich využívání v další náhradní formě komunikace.

Do výuky v přípravném stupni byl zařazen příběh o slonu Elmerovi, který pracuje s tématem – být odlišný je v pořádku.
Pohádky s piktogramy v angličtině byly využity ve všech skupinách výuky angličtiny. Pro žáky byla obrázková verze podstatnou pomůckou pro porozumění anglickému textu. O činnost byl velký zájem a žáci vcelku úspěšně dali dohromady všechny pohádky a navíc si procvičili známá i nová slovíčka v kontextu.

Ve speciálních třídách na pohádky navazovaly další praktické činnosti. Pohádka O Koblížkovi vedla nejen k dramatizaci, výtvarnému ztvárnění a práci s textem při čtení, ale také k vlastnímu pečení koblížků v průběhu pracovních činností. Pohádka Hrnečku vař, zase inspirovala k jednoduchým pokusům s výsledným nabobtnáním obsahu v misce vlivem chemické reakce jedlé sody. 

Projektem jsme se zároveň připojili k aktivitám u příležitosti Dne evropských jazyků https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/cs-CZ/Default.aspxDěti získaly povědomí o tom, že většina klasických pohádek má verze v mnoha dalších jazycích a jsou srozumitelné pro děti v celé Evropě.

Více fotografií ve fotogalerii.
Comments