zprávy‎ > ‎

Provoz speciální školy od 1.6.2020 do 30.6.2020

přidáno: 27. 5. 2020 15:32, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 28. 5. 2020 3:06 ]
Vážení rodiče,
jak jsme Vás informovali, MŠMT  rozhodlo v pondělí dne 25.5.2020 o znovuotevření speciálních škol, resp. škol zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona, a to od 1.6.2020.
Tato informace byla upřesněna dnes, 27.5.2020, kdy byl v podvečerních hodinách zveřejněn dokument "Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních a škol zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými poruchami chování a přípravných stupňů základních  škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020." (zde k dispozici)

Vedení školy bylo tak postaveno do situace, kdy máme pouhé dva dny na zajištění přísných hygienických a organizačních podmínek pro znovuotevření školy.
V tento okamžik mohu zveřejnit jen zásadní informaci, kdy a jaká část školy bude otevřena (viz níže).
Podrobné provozní podmínky budou zveřejněny zde, ve čtvrtek 28.5.2020 ve 12:00 hodin, po projednání s pedagogickými pracovníky školy.
Dále budete osloveni Vašimi třídními paní učitelka a panem učitelem. 
Velmi Vám děkujeme za Vaši trpělivost. 
Těšíme se brzy na shledanou
                                            Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy


Provoz Speciální základní školy Poděbrady 

v období do konce školního roku 2019/2020  - Plné znění dokumentu zde.


S účinností od 1. června 2020 bude umožněna přítomnost dětí a žáků  

 • přípravného stupně základní školy speciální (třídy 1.A, 2.A)
  - v běžném provozu bude denně od 8:00 do 12:00 hodin     

 • 1. stupně a 2. stupně základní školy speciální  (třída 3.A-10.A)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 • 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tř. 1.B,2.B)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 •  v odpoledních skupinách, vytvořených pro žáky všech výše jmenovaných stupňů školy

-  denně od 12:00 do 16:00 hodin 

S účinností od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 

 • 2. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tj. 6.-9.ročník) (u nás třídy 3.B, 4.B a 5.B)


Účast dětí a žáků (dále jen žáků) na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná, zákonný zástupce je povinen

účast předem oznámit třídnímu učiteli, jeho případnou nepřítomnost řádně omluvit.
Přítomnost žáků ve škole je  podmíněna podpisem čestného prohlášení ze strany rodiče.Provoz školní jídelny bude  zajištěn od úterý 2. června 2020.
Ke  stravování je žáka nutné přihlásit a zároveň uhradit zálohu na stravné, a to v hotovosti
u vedoucí jídelny.


Ċ
Pavlína Mladá,
28. 5. 2020 5:05
Comments