zprávy‎ > ‎

Otevření školy

přidáno: 25. 5. 2020 15:13, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 26. 5. 2020 3:52 ]
Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda  možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.
Zatím čekáme na  podrobnější informace, které budou zveřejněny na webu MŠMT a rozeslány školám. Budeme Vás včas informovat.
Informace z  
25.5.2020Comments