zprávy‎ > ‎

Informace pro rodiče k hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku.

přidáno: 3. 6. 2020 15:10, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 3. 6. 2020 15:13 ]

Vážení rodiče,
vzhledem k nestandardnímu průběhu 2. pololetí školního roku 2019-20 vydalo MŠMT dne 27. 4. 2020 

Vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledkůvzdělávání žáků ve druhém pololetí šk.roku 2019/20. 

Tuto Vyhlášku budeme při hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku plně respektovat. 

Níže uvedené principy budou ve zmíněném období nahrazovat pravidla pro hodnocení, která jsou součástí našeho školního řádu.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

·       podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)


·       podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky


·       podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou 

    školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)


·       podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku a s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka budeme také zohledňovat:

·       snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, plnění úkolů a výstupů

·       samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku

·       portfolia prací žáků, případně další podklady

·       zvládnutí technologií  potřebných pro vzdělávání na dálku

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.

Předávání vysvědčení  připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a škola o něm bude včas informovat na svých webových stránkách.

Rádi bychom vám poděkovali za spolupráci a snahu o naplnění domácí výuky ve ztížených podmínkách. Velmi si toho vážíme.


V Poděbradech 25.5.2020


Zpracovala:  Mgr. Lenka Říhová                                                                                                                                                  
                                                                                               
                   Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy                                                                                                                                                                        
Zde najdete plné znění zmíněné vyhlášky: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020


ĉ
Pavlína Mladá,
3. 6. 2020 15:10
Comments