zprávy‎ > ‎

Informace o provozu školy do 30.6.2020

přidáno: 6. 5. 2020 6:47, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 12. 5. 2020 5:42 ]

MŠMT zveřejnilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy při obnovení výuky ve školách, celý dokument najdete na  zde.

Z celého dokumentu je pro nás zásadní poslední odstavec týkající se naší školy, tedy školy zřízené podle §16 odst.9 školského zákona
pro žáky s tělesným, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami
chování. Tyto školy budou do 30.6.2020 uzavřeny, nadále bude výuka realizována formou vzdělávání na dálku.


 Bližší informace ohledně organizace výuky na dálku, hodnocení žáků (průběžném i závěrečném) a dalších organizačních věcech předají rodičům třídní učitelé.

Informace k platbě stravného: 

Provedené zálohové platby budou během května vyúčtovány a přeplatky budou vráceny na účet plátců. O případných nedoplatcích budou rodiče informováni prostřednictvím třídních učitelů.


Informace o úplatě za školní družinu:

Úhrada za měsíce květen - červen bude převedena do dalšího školního roku.  V případě nedoplatků za měsíce únor - březen budou rodiče vyzváni k úhradě.

Aktualizované informace k čerpání ošetřovného:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Případné další dotazy směřujte na ředitelku školy: pavlina.mlada@spec-skola.cz, tel.: 325 517 930


Kancelář školy je v provozu denně od 8 do 13 hodin. 
kontakt: 325 517 952
e-mail:   ivana.havrankova@spec-skola.cz

Comments