zprávy‎ > ‎

Aquaterapeutický kurz ve Vodním světě Kolín

přidáno: 18. 11. 2010 6:02, autor: Radka Šindílková

Ve spolupráci OS Přístav a Speciální ZŠ Poděbrady se dne 16.11.2010 uskutečnil již několikátý Aquaterapeutický kurz ve Vodním světě Kolín. Při této akci se plavci zdokonalují v naučených plaveckých stylech, neplavci se učí bezpečnému pobytu a pohybu ve vodě či na vodních atrakcích. Po kurzech vedeme individuální rozhovory s dětmi a sledujeme zintenzivnění socializace dítěte ve společnosti, ve sdružení, ve škole i mimo ni. Klademe důraz na zlepšení zdravotního stavu, aktivní sociální interakci, komunikativní dovednosti a sebereflexi. Tento projekt by nemohl být realizován bez aktivního přístupu pedagogického sboru Speciální ZŠ Poděbrady a dobrovolníků OS Přístav.

Děkujeme za pomoc.......

Comments