zprávyTýden evropských pohádek

přidáno: 21. 10. 2019 3:16, autor: Lenka Říhová

Poslední zářijový týden byl věnovaný pohádkám. Využili jsme nejen pohádky našich partnerských zemí z projektu Erasmus, ale i jiné pohádky, které vyhovovaly záměrům jednotlivých tříd. Děti pracovaly s klasickými pohádkami v českých i jinojazyčných verzích. Ty jim byly zpřístupněny pomocí obrázkového editoru Symwriter, který doplňuje klíčová slova v textu odpovídajícími piktogramy. Čtení takto upravených pohádek a příběhů pomáhá kromě vlastního "čtení" také k poznávání a zapamatování důležitých piktogramů a jejich využívání v další náhradní formě komunikace.

Do výuky v přípravném stupni byl zařazen příběh o slonu Elmerovi, který pracuje s tématem – být odlišný je v pořádku.
Pohádky s piktogramy v angličtině byly využity ve všech skupinách výuky angličtiny. Pro žáky byla obrázková verze podstatnou pomůckou pro porozumění anglickému textu. O činnost byl velký zájem a žáci vcelku úspěšně dali dohromady všechny pohádky a navíc si procvičili známá i nová slovíčka v kontextu.

Ve speciálních třídách na pohádky navazovaly další praktické činnosti. Pohádka O Koblížkovi vedla nejen k dramatizaci, výtvarnému ztvárnění a práci s textem při čtení, ale také k vlastnímu pečení koblížků v průběhu pracovních činností. Pohádka Hrnečku vař, zase inspirovala k jednoduchým pokusům s výsledným nabobtnáním obsahu v misce vlivem chemické reakce jedlé sody. 

Projektem jsme se zároveň připojili k aktivitám u příležitosti Dne evropských jazyků https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/cs-CZ/Default.aspxDěti získaly povědomí o tom, že většina klasických pohádek má verze v mnoha dalších jazycích a jsou srozumitelné pro děti v celé Evropě.

Více fotografií ve fotogalerii.

Komiksy

přidáno: 17. 10. 2019 0:49, autor: Iva Jelínková

Tvoříme komiks

Komiksy jsou pro letošní školní rok velkým tématem hodin ICT. Už dávno není komiks na okraji žánru literatury. Komiks je atraktivním médium, které dokáže posilovat zájem a motivaci žáků o probíraná témata. Díky prostředkům, které využívá dokáže zprostředkovat i náročná témata. Jako nástroj ve školním prostředí je doporučován už i pro děti v mateřské škole. A nemusí jít nutně jen o jeho četbu, ale také o jeho tvorbu, při které žáci uplatňují dovednosti z různých oblastí. A přitom vůbec nemusí být ani čtenáři ani nikterak výtvarně zdatní. Přímo v iPadu jsme s dětmi z II.B tvořili jednoduchý komiks do projektu Erasmus. Výsledek rozhodně stojí za to! (Anglický titul si Bára-autorka přála sama.)

Setkání s bývalými spolužáky

přidáno: 15. 10. 2019 23:51, autor: Majka Šebetková

V pátek 12 .10. jsme se setkali s našimi bývalými spolužáky. Setkali jsme se u dětského hřiště, kde jsme společně posvačili a pohráli si. Setkání bylo moc příjemné a už se těšíme na další. 

Výlet do Prahy - 2.B

přidáno: 25. 9. 2019 6:38, autor: Hanka Čápová

Že je Praha hlavním městem Česka a protéká jí řeka Vltava, to všichni víme. Že se jí říká  „Praha stověžatá“ a nabízí řadu historických památek, víme také. Spoustu informací si dokážeme vyhledat v encyklopediích nebo na internetu. Ale úplně nejvíc získáme tím, že Prahu a její krásná místa navštívíme. Naše třída vyrazila v úterý, dost brzy ráno, vlakem z Poděbrad směr Praha hlavní nádraží. Metrem jsme se dostali do stanice Malostranská a odtud pěšky směrem k hradu, kde jsme se museli podrobit policejní kontrole. Pak jsme si prohlédli Zlatou uličku, katedrálu sv. Víta, viděli jsme střídání Hradní stráže, sídlo Senátu a spoustu dalších zajímavých míst a místeček. Výlet jsme zakončili odměnou v MCDonald’s. Ve škole si ze získaných letáčků a informací vyrobíme Lapbook. A pokud byste nevěděli, co to Lapbook je, těšte se na jeho představení zde na našich školních stránkách. Hezký den vám přeje třída 2.B

Školní svátek

přidáno: 23. 9. 2019 11:53, autor: Hanka Čápová

Ve středu jsme v naší škole oslavili školní svátek. Po vztyčení školní vlajky vlajkovou četou a úvodním slovu paní ředitelky, nám paní zástupkyně připomenula historii a celou tradici našeho “Školního želvího svátku”. Organizační třída 5.B nás přivítala, popřála příjemné dopoledne a pozvala do kavárny na malé občerstvení a želví polévku. S naší školní hudební skupinou, letos obohacenou bicími, jsme si zazpívali “Želvu” a vrhli jsme se na plnění zábavných úkolů na školní zahradu. Počasí nám přálo a byla tu bezva nálada. Děkujeme vám všem za skvělé dopoledne! A pokud chcete nahlédnout za plot naší školy a vědět jak to všechno probíhalo, můžete se podívat ZDE

Netradiční tělesná výchova

přidáno: 18. 9. 2019 4:59, autor: Radka Šindílková

V pátek jsme s žáky měli TV trochu jinak. Běželi jsme orientační běh Bažantnicí. Nejprve jsme si trasu prošli jako celá skupina. Po té ve dvojicích. A nakonec žáci běželi sami. Všichni si zaslouží velikou pochvalu, neb samostatně trefili ze startu do cíle..... i když učitelé děti po očku samozřejmě sledovali. Budeme mít Hláskář?, aneb učíme se metodou D.B.Elkonina (rozvoj jazykových schopností)

přidáno: 6. 9. 2019 4:55, autor: Gabriela Bečvářová


„Kdy bude Hláskář?", častý dotaz našich žáčků už v prvních dnech školního roku 2019/2020. Již třetím rokem probíhá na naší škole rozvoj fonematického uvědomování díky Tréninku jazykových schopností podle D.B. Elkonina. Naše nejmladší děti z přípravného stupně a žáčci prvních ročníků se v hodinách českého jazyka hravou formou seznamují s předgrafémovou částí – se zvukovou stránkou slova. Na cestě k porozumění jim pomáhá Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky, bacil Omyl a další. Cílem jejich společné cesty je audience u královny Grafie, která jim otevře dveře do království písmen. Metoda rozvíjí fonematický sluch, prohlubuje jazykovou připravenost dětí, jemnou motoriku, učí komunikovat, pozitivně kritizovat a přijímat kritiku. Poutavá forma metodiky děti baví. 

V grafémové části se děti již učí písmena. 

Součástí výuky je i pracovní sešit (Hláskář), do kterého kreslí, vybarvují, přiřazují a dalšími způsoby trénují jemnou motoriku. Tento trénink je zároveň i v nabídce volnočasových kroužků Občanského sdružení PŘÍSTAV, z.s., na výběr jsou individuální nebo skupinové lekce. 

Naším cílem je, aby každý žák dosáhl svých maximálních možností. Respektujeme individuální tempo každého jednotlivce. 

Více informací na www.Elkonin.cz

Zahájení školního roku 2019-20

přidáno: 27. 8. 2019 11:26, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 27. 8. 2019 12:48 ]

Vážení rodiče,

Školní rok 2019-20 bude zahájen v pondělí, 2.září. Vaše třídní učitelky budou vás a vaše děti očekávat v osm hodin ve třídách. Seznamy dětí a jejich rozdělení do tříd najdete na vstupních dveřích obou budov. Po zahájení ve třídách bude následovat schůzka s vedením školy na školním náměstí. Zde se dozvíte všechny potřebné informace k provozu školy pro letošní rok. První školní den pro děti končí okolo půl desáté. 

Projekt DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

přidáno: 10. 7. 2019 6:49, autor: Radka Šindílková

O letních prázdninách bude realizován projekt Renovace venkovního dětského hřiště. Bylo zapotřebí shromáždit částku lehce přes 300.000,-Kč aby se s přestavbou mohlo začít.
Tímto děkujeme všem sponzorům a donátorům za finanční příspěvky. Kdo a kolik penízků daroval je vidět ZDE. Nemalou částkou přispěl i Rotary a Rotaract Club Poděbrady, kteří v zimně uspořádali tradiční Vánoční svařák a benefiční divadlo Fotografie z benefice ZDE
Celý projekt bude zaštiťován a nemalou částkou douhrazen naší neziskovou organizací OS Přístav.

Děkujeme a těšíme se na kolaudaci v září..............Výlet do Jizbic

přidáno: 10. 7. 2019 6:48, autor: Radka Šindílková

Přijali jsme pozvání naší spřátelené organizace Centra pro všechny a ke konci školního roku jsme přijeli na slavnostní otevření jejich nové BOSO stezky. Celý den se nesl v duchu her, dobré nálady a bosých nožiček. Naši žáci si mimo toto vyzkoušeli i lezení na nízkých lanech, akrobacii na šále, sestavování Lega či puzzle, skákání na trampolíně atd. 

Děkujeme za skvělé dopoledne Centru pro všechny.

Dále pak díky OS Přístav za financování autobusové dopravy pro všechny naše děti a pedagogický doprovod.

Fotografie z Jizbic naleznete ZDE.

1-10 of 571