zprávyPlatby obědů

přidáno: , autor: Pavlína Mladá

Vážení rodiče, pozastavte prosím platby obědů svých dětí (trvalé příkazy) na duben a květen 2020. Děti mají v tuto chvíli již vysoké přeplatky.
Děkujeme. 

Zápis do 1. ročníku a přípravného stupně

přidáno: 30. 3. 2020 13:28, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 1. 4. 2020 11:06 ]

Termín zápisu  do 1. ročníku byl stanoven  7.- 8. dubna 2020.   Vzhledem k aktuální situaci proběhnou zápisy bez účasti dětí. 
Osobní konzultace proběhnou po domluvě pravděpodobně v červnu 2020, po otevření školy.

Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do 1. ročníku  Speciální základní školy Poděbrady:
1.  vyplní žádost o přijetí do 1. ročníku -  vyplněnou  žádost doručí zákonní zástupci nejlépe poštou, případně osobně, a to do 15. dubna 2020                                                                             
     (provoz kanceláře je omezen na dopolední hodiny)
     v  případě doručení 
 žádosti  na e-mail podebrady@spec-skola.cz je dle rozhodnutí MŠMT potřeba elektronický podpis.
2. k žádosti o přijetí do 1. ročníku zákonní zástupci doloží doporučení SPC k přijetí do speciální školy.
    - toto doporučení Vám vydá Vaše  SPC - domluvte se telefonicky (SPC Poděbrady 602 540 912) 
    - doporučení lze dodat dodatečně (do 30 dnů od podání žádosti) 
3. Pokud rodič žádá o odklad školní docházky,  vyplní žádost o OŠD  a kromě doporučení SPC k odkladu školní docházky doloží i doporučení pediatra.    

Souběžně probíhá  i zápis do přípravného stupně speciální školy.
Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do přípravného stupně Speciální základní školy Poděbrady vyplní žádost o přijetí do přípravného stupně základní školy speciální 
-  k žádosti o přijetí do přípravného stupně zákonní zástupci doloží doporučení SPC  (- doporučení lze dodat i dodatečně - do 30 dnů od podání žádosti) 

V případě nejasností volejte na tel.: 325 517 930 nebo  602 540 913

Těšíme se na nové školáčky!

Pavlína Mladá, ředitelka školy


Nárok na ošetřovné - pozor - změna zákona odsouhlasena

přidáno: 17. 3. 2020 2:08, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 26. 3. 2020 10:08 ]

Ministerstvo práce a sociálních věcí prodlužuje délku ošetřovného, a to po celou dobu, po kterou bude trvat uzavření školy nebo příslušného zařízení. Zároveň budou mít nárok na ošetřovné i  OSVČ, rodiče dětí do 13let a dětí starších se ZTP.  Vydat potvrzení lze i zpětně. Předpokládá se měsíční vyplácení.
Přečtěte si prosím
Další informace (PDF 93,97 kB)

Pro vydání potvrzení prosím pište e-mail. podebrady@spec-skola.cz 
Uveďte:  jméno příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého bydliště

nebo volejte na tel: 325 517 952, 602 540 913 -  provoz kanceláře je v těchto dnech omezen


Děkujeme.

Pavlína Mladá, ředitelka školy


Z


Provoz SPC Poděbrady omezen

přidáno: 13. 3. 2020 2:47, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 19. 3. 2020 5:30 ]

Vážení klienti,

v souvislosti s nařízením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k prevenci šíření onemocnění COVID-19 přistupujeme k tomuto opatření:

Provoz SPC Poděbrady je od 16.3.2020 omezen, poskytujeme jen telefonické a emailové konzultace.

·       Od 16.3.2020 do odvolání  nebudou probíhat žádná plánovaná ambulantní vyšetření. Klienti dostanou přednostní náhradní termín.

·        Zprávy z vyšetření budou klientům zaslány poštou.

·       V době mimořádného opatření nabízíme telefonické  konzultace pro žáky a jejich rodiče

      po - pá 8:00 - 14:00 hodin - tel.:602 540 912kontaktovat nás můžete i e-mailem spc@spec-skola.cz  
      /osobní konzultace budou probíhat po skončení mimořádného opatření/
 
Krizovou intervenci pro děti do 17 let  lze 24 hodin denně (bezplatně z mobilu i pevné linky)  využít také na lince bezpečí  na tel.: 116 111

Děkujeme za pochopení.


Za SPC:

          Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka SPC   


Vydávání potvrzení rodičům

přidáno: 10. 3. 2020 17:13, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 13. 3. 2020 2:43 ]

Tiskopisy k ošetřovnému pro rodiče dítěte do deseti let bude škola vydávat v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod.Mimořádné opatření MZ ČR - uzavření škol

přidáno: 10. 3. 2020 4:11, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 10. 3. 2020 5:16 ]

Na základě nařízení MZ ČR bude škola, počínaje dnem 11.3.2020 až do odvolání, pro výuku uzavřena. 

Informace ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou čerpat rodiče dětí, pokud v důsledku tohoto nařízení zůstanou doma s dětmi do 10let.

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

přidáno: 2. 3. 2020 5:47, autor: Pavlína Mladá

1

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

 

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Sdělení ředitelky školy

přidáno: 1. 3. 2020 9:25, autor: Lenka Říhová   [ Aktualizováno 2. 3. 2020 5:49 uživatelem Pavlína Mladá ]

Informace pro rodiče - prevence koronaviru

Vážení rodiče, 
v souvislosti s šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru nebudeme v rámci školy činit žádná mimořádná opatření.

Základní prevencí infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků. 

Žádám Vás proto o jejich dodržování i v tom smyslu, že do školy budete přivádět pouze zdravé děti.


Pokud jste během jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti, předávám doporučení ministerstva zdravotnictví. Doporučení školám zaslal i vedoucí odboru školství Středočeského kraje.

Děkuji za pochopení. Pavlína Mladá, ředitelka školy

Karnevalový rej v družině

přidáno: 21. 2. 2020 2:52, autor: Veronika Fadrhoncová   [ aktualizováno 21. 2. 2020 5:36 ]

Drazí rodiče a přátelé školy,
Ve čtvrtek 20. 2. se v družince konala nepřekonatelná přehlídka různých masek superhrdinů a jejich přátel. Můžete se společně s námi pokochat fotkami se zážitky nejen ze včerejší akce. 🤗😊 
https://photos.app.goo.gl/EWHrvHJ3aXrU8PJY8

Dětská jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

přidáno: 14. 2. 2020 1:58, autor: Andrea Marešová

Speciální základní škola Poděbrady získala v minulém roce akreditaci MŠMT v rámci DVPP na kurz „Dětská jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.“ Na počátku února bylo proškoleno prvních 15
našich pedagogů. V kurzu se paní učitelky naučily využívat prvky dětské jógy ve všech vyučovacích předmětech, nejen v hodinách tělesné výchovy. Kurz probíhal prožitkovou formou, kdy si účastnice samy
vyzkoušely, jaké to je fungovat s handicapem i s jakými specifiky se mohou u těchto skupin dětí setkat.

1-10 of 603