školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Součástí týmu je spolupracující psycholog, výchovný poradce (kariérový poradce), školní metodik prevence a školní poradenský pracovník (speciální pedagog). 

Snímek školy pro potřebu ŠPZ                                                                                       Nenech to být - program proti šikaně

Jitka Teslíková,
výchovný poradce

Konzultace:
středa: 13.00-15.00 hodin
v ostatních dnech po dohodě

kontakt: jitka.teslikova(zavináč)spec-skola.cz

Dana Marková
spolupracující psycholog

Konzultace:
po předchozí domluvě

Kontakt: dana.markova(zavináč)spec-skola.cz
Michaela Šmídová
metodik prevence

Konzultace:
pondělí: 13.00-15.00 hodin
v ostatních dnech po dohodě

Kontakt: michaela.smidova(zavináč)spec-skola.cz

Lenka Říhová
školní poradenský pracovník

Konzultace:
po předchozí domluvě

Kontaktlenka.rihova(zavináč)spec-skola.cz
ĉ
Lenka Říhová,
20. 4. 2017 6:27
ĉ
Lenka Říhová,
20. 4. 2017 6:30