ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší školy podle vlastního vzdělávacího programu, který je profilován podle zájmů a potřeb žáků. Primárně slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků školy v době mimo vyučování.
Je určena žákům 1. až 5. ročníku a dětem v přípravném stupni. Kapacita družiny je 20 žáků, přednostně jsou přijímány nejmladší děti a děti zaměstnaných rodičů. Pro žáky, kteří se do družiny z kapacitních důvodů nevejdou, je k dispozici klub občanského sdružení Přístav.
Organizace:

Organizace:

Provoz družiny:
pondělí - pátek
7.00 - 16.00

Kontakt:
vedoucí vychovatelka: Hanka Čápová
hanka.capova@spec-skola.cz

Telefon do družiny: 
321 517 945

Základní dokumentace v příloze:

Vnitřní řád
Směrnice o úplatě za školní družinu
Vzdělávací program
Zápisní lístek do družinyNaše aktivity:

Co děláme v družině

ĉ
Lenka Říhová,
18. 4. 2017 6:40
ĉ
Lenka Říhová,
18. 4. 2017 6:50
ĉ
Lenka Říhová,
4. 1. 2017 7:15
Comments