školní družina

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší školy podle vlastního vzdělávacího programu, který je profilován podle zájmů a potřeb žáků. Primárně slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků školy v době mimo vyučování.
Je určena žákům 1. až 5. ročníku a dětem v přípravném stupni. Kapacita družiny je 20 žáků, přednostně jsou přijímány nejmladší děti a děti zaměstnaných rodičů. Pro žáky, kteří se do družiny z kapacitních důvodů nevejdou, je k dispozici Přístavový KLUB.

Vychovatelky školní družiny:
Zuzana Nykodymová, Iva Jelínková, Veronika Fadrhoncová
Organizace:

Organizace:

Provoz družiny:
pondělí - pátek
7.00 - 16.10

Kontakt:
vedoucí vychovatelka: Zuzana Nykodymová
zuzana.nykodymova@spec-skola.cz

Telefon do družiny: 

Základní dokumentace v příloze:

Vnitřní řád
Směrnice o úplatě za školní družinu
Vzdělávací program
Zápisní lístek do družinyNaše aktivity:

Co děláme v družině

ĉ
Pavlína Mladá,
8. 1. 2020 14:04
ĉ
Pavlína Mladá,
8. 1. 2020 13:47
ĉ
Pavlína Mladá,
8. 1. 2020 14:08
ĉ
Lenka Říhová,
28. 6. 2017 23:29
ą
Lenka Říhová,
28. 6. 2017 23:26
Comments