PROFILACE ŠKOLY

Profilace školy vychází z dlouhodobé koncepce a výchovně-vzdělávacího záměru, kterým je poskytovat žákům a jejich rodičům takové služby, které povedou k co největší samostatnosti dětí a jejich budoucímu optimálnímu zapojení do života společnosti. Pilíři školních vzdělávacích programů jsou následující dlouhodobé projekty. Informace o dalších nabízených terapiích najdete zde.
UCELENÁ REHABILITAČNÍ PÉČE

Ucelená terapie spočívá v promyšleném současném fungování a vzájemném prolínání různých terapií, tak aby byla komplexně rozvíjena celá osobnost dítěte. 


Projekt probíhá za finanční a materiální podpory občanského sdružení Přístav.

TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Využíváme moderní technologie pro podporu výuku i jako smysluplnou kompenzační pomůcku.


- dotykové tablety iPad
- mobilní a webové aplikace
- interaktivní tabule
- interaktivní podlaha

INTEGRAČNÍ AKTIVITY

Projekt SETKÁNÍ je integrační projekt, který úspěšně funguje od roku 2002 a je určen žákům 7. ročníků ZŠ a odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia. 

Hlavním cílem je prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit tuto skupinu žáků s problematikou života dětí s postižením.

Comments