profilace školy

Naším cílem je spokojený, aktivní žák, kterému pomáháme rozvíjet jeho silné stránky a který se do budoucna dokáže co nejlépe zapojit do svého okolí, být prospěšný ostatním a prožít kvalitní život.  

Pilíři školních vzdělávacích programů jsou následující dlouhodobé projekty: 
UCELENÁ REHABILITAČNÍ PÉČE


Ucelená terapie spočívá v promyšleném současném fungování a vzájemném prolínání různých terapií, tak aby byla komplexně rozvíjena celá osobnost dítěte. 


Projekt probíhá za finanční a materiální podpory občanského sdružení Přístav.

TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ


Využíváme moderní technologie pro podporu výuky i jako smysluplnou kompenzační pomůcku.

- dotykové tablety iPad
- mobilní a webové aplikace
- interaktivní tabule
- interaktivní podlaha

INTEGRAČNÍ AKTIVITY


Projekt SETKÁNÍ je integrační projekt, který úspěšně funguje od roku 2002 a je určen žákům 7. ročníků ZŠ a odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia. 

Hlavním cílem je prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit tuto skupinu žáků s problematikou života dětí s postižením.

Comments