Zdravotní tělesná výchova

přidáno: 12. 1. 2013 4:16, autor: Radka Šindílková   [ aktualizováno 17. 1. 2013 8:15 ]
Seminář byl zaměřen na program zdravotní tělesné výchovy, která prostupuje vzdělávacími programy školy praktické a speciální. Probíraná témata v teoretické části byla funkce vyučovacího předmětu (diagnostická, vzdělávací a rozvojová, kompenzační a zdravotně preventivní, socializační, informační, propagační, ochranná), individuální potřeby žáka, cíle a výsledky ZTV. Zmíněné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí se dějí pomocí školních výstupů. Učiva se týkají i činnosti ovlivňující zdraví tj. zdravotně zaměřených činností, individuálně zaměřených cvičení, činností podporující pohybové učení a alternativních pomůcek. Velká část přednášky byla věnována dysbalanci svalové a kompenzačnímu cvičení. V části praktické si pedagogové ve čtyřech blocích zacvičili s vlastní váhou těla, overbaly, gymnastickými míči a Flexi-Bary.

Cílem vzdělávacího programu bylo nabídnout pedagogům a potažmo žákům se zdravotním postižením alternativu tělesné výchovy, umožnit jim aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti a poskytnout jim prostor k vlastní pohybové seberealizaci.

Zdravotní tělesnou výchovu ve speciálním školství přednášela a prakticky předcvičovala fyzioterapeutka a trenérka Bc. Radka Šindílková v DDM Symfonie Poděbrady pro 28 účastníků dne 4. 1. 2013.
Comments