Trampoterapie

přidáno: 14. 11. 2012 10:07, autor: Lenka Říhová   [ Aktualizováno 12. 1. 2013 4:20 uživatelem Radka Šindílková ]
Lektorky Bc. Radka Šindílková a Mgr. Martina Kučerová seznámily účastníky kurzu s využitím trampolíny při cvičení a relaxaci osob s handicapem. Předaly své dosavadní zkušenosti z hlediska pedagogického, fyzioterapeutického i zkušenosti s výsledky působení cvičení na fyzickou i psychickou stránku dětí s postižením. Kurz se skládal z části teoretické (soubor bezpečnostních pokynů a dalších doporučení při cvičení na trampolíně) a praktického cvičení účastníků. Vytvořené metodické řady se týkaly souboru základních cviků pro děti předškolního věku, souboru základních cviků s dopomocí pro osoby bez postižení či s lehčím mentálním a somatickým postižením, souboru základních cviků s dopomocí pro osoby s mentálním či somatickým postižením, souboru cviků dle typu postižení – děti s lehčím mentálním a somatickým postižením, děti s autismem, děti s těžší formou DMO, děti „ležící“. Účastníci se také seznámili s alternativními možnostmi této terapie, např. tvorbou individuálního plánu, dalšími pomůckami, motivačními písněmi a příběhy. 

Cílem vzdělávacího programu bylo představit možnosti využití trampolíny při cvičení a relaxaci dětí s různými typy postižení z hlediska individuálního či skupinového (klima ve skupině, motivace). Využití trampolíny pro fyzickou i psychickou relaxaci za účasti sluchové, zrakové, hmatové, čichové stimulace a také z hlediska polohy těla.

Dva kurzy pro 24 účastníků proběhly v DDM Symfonie Poděbrady dne 25. 10. 2012.
Comments