iPady ve vyučování

přidáno: 14. 11. 2012 9:56, autor: Lenka Říhová
Další vzdělávací aktivitou z projektu jsou kurzy k využívání iPADŮ s žáky se speciálními potřebami. Průběžně bude proškolen celý pedagogický sbor, včetně kolegyň na rodičovské dovolené.
Comments