Bazální stimulace

přidáno: 14. 11. 2012 9:33, autor: Lenka Říhová   [ Aktualizováno 26. 1. 2013 11:17 uživatelem Radka Šindílková ]
Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině vnímání žáka s těžkým postižením. Základními prvky konceptu bazální stimulace jsou pohyb, komunikace, vnímání a jejich úzké propojení. Koncept bazální stimulace umožňuje žákům se změnami v těchto třech oblastech podporu a to cílenou stimulací smyslových orgánů. 
Obsah kurzu bazální stimulace je tvořen tematickými bloky, jako jsou somatické podněty, vibrační podněty, vestibulární podněty, orální podněty, akustické podněty, taktilně haptické podněty a vizuální podněty. 
Comments