EU-projekty‎ > ‎

Sociální integrace žáků s postižením

AAK aplikace Klábosil

přidáno: 25. 3. 2013 1:37, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 26. 9. 2014 2:42 ]

KLÁBOSIL© je PRVNÍ ČESKÁ autorská aplikace pro iPad, určená pro augmentativní a alternativní komunikaci (AAK). Jejím smyslem je umožnit osobám s obtížemi při užívání mluvené řeči sdělovat své potřeby a emoce, komunikovat s okolím a dále své komunikační schopnosti rozvíjet.


Podrobné informace k fungování aplikace, návod k přizpůsobení pro jednotlivé klienty a seznam obrázků najdete na webových stránkách  http://www.klabosil.cz/

ke stažení

  • obrázky ke stažení   0 kB – 26. 9. 2014 2:38, Lenka Říhová (v.1)
    ‎webová alba‎
  • 1-logo1024.jpg   28 kB – 26. 9. 2014 2:37, Lenka Říhová (v.1)
  • Klábosil - Seznam slov.pdf   299 kB – 26. 9. 2014 2:36, Lenka Říhová (v.1)
  • Klábosil - návod.pdf   3815 kB – 26. 9. 2014 2:36, Lenka Říhová (v.1)
Zobrazuje se 4 souborů ze stránky Klábosil-ke stažení.
Aplikace vznikla a byla financována z prostředků grantu ESF a státního rozpočtu a díky tomu je možné ji stáhnout ZDARMA. 
Ve velmi krátké době trvání projektu, cca 4 měsíce, se podařilo vytvořit původní českou aplikaci s více než 1000 krásnými, originálními obrázky.  V současné době se hledají zdroje k tomu, aby práce na aplikaci, upgrade a různé úpravy, mohly pokračovat. 
Aquaterapie ve speciálním školství

přidáno: 12. 1. 2013 4:28, autor: Radka Šindílková   [ aktualizováno 17. 1. 2013 8:16 ]

Kurz představuje Aquaterapii jako metodu zařazenou do Ucelené rehabilitační a terapeutické péče, jejíž prvky mohou využívat pedagogičtí pracovníci přímo v praxi.

Zdravotní tělesná výchova

přidáno: 12. 1. 2013 4:16, autor: Radka Šindílková   [ aktualizováno 17. 1. 2013 8:15 ]

Seminář byl zaměřen na program zdravotní tělesné výchovy, která prostupuje vzdělávacími programy školy praktické a speciální. Probíraná témata v teoretické části byla funkce vyučovacího předmětu (diagnostická, vzdělávací a rozvojová, kompenzační a zdravotně preventivní, socializační, informační, propagační, ochranná), individuální potřeby žáka, cíle a výsledky ZTV. Zmíněné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí se dějí pomocí školních výstupů. Učiva se týkají i činnosti ovlivňující zdraví tj. zdravotně zaměřených činností, individuálně zaměřených cvičení, činností podporující pohybové učení a alternativních pomůcek. Velká část přednášky byla věnována dysbalanci svalové a kompenzačnímu cvičení. V části praktické si pedagogové ve čtyřech blocích zacvičili s vlastní váhou těla, overbaly, gymnastickými míči a Flexi-Bary.

Cílem vzdělávacího programu bylo nabídnout pedagogům a potažmo žákům se zdravotním postižením alternativu tělesné výchovy, umožnit jim aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti a poskytnout jim prostor k vlastní pohybové seberealizaci.

Zdravotní tělesnou výchovu ve speciálním školství přednášela a prakticky předcvičovala fyzioterapeutka a trenérka Bc. Radka Šindílková v DDM Symfonie Poděbrady pro 28 účastníků dne 4. 1. 2013.

Klábosil

přidáno: 4. 12. 2012 2:28, autor: Květa Husova
První náhledy vyvíjené aplikace pro alternativní komunikaci - KLÁBOSIL.

Podpora k využívání iPadů

přidáno: 14. 11. 2012 11:00, autor: Lenka Říhová

Technická podpora, ověřování vhodných aplikací a jejich smysluplné včlenění do výuky je náplní aktivit 9ti členné pracovní skupiny. Zkušenosti ze své práce shromažďují na webových stránkách, které budou poskytovat náměty k práci dalším kolegům.


Kurz Poruchy učení

přidáno: 14. 11. 2012 10:23, autor: Lenka Říhová   [ Aktualizováno 5. 12. 2012 2:08 uživatelem Radka Šindílková ]


Své dlouholeté zkušenosti z práce s dětmi s dysporuchami s námi sdílela paní Stanislava Emmerlingová. Prevence a náprava poruch učení, chování a zdraví - tato témata byla obsahem dvou odpoledních kurzů, které ve škole proběhly ve dnech 13. 11. a 27. 11. 2012. Jak se píše dyslektikům a mnoho dalších praktických záležitostí, si vyzkoušelo 24 pedagogů.


iPady a iKufr

přidáno: 14. 11. 2012 10:14, autor: Lenka Říhová   [ Aktualizováno 12. 1. 2013 4:17 uživatelem Radka Šindílková ]

Koncem října byl ve škole dán do provozu speciální iKufr s 22 iPady. iPady 3. generace byly pořízeny v rámci EU projektuSociální integrace žáků s těžkým zdravotním postižením a jsou k dispozici pro skupinovou práci žáků ve speciálních i praktických třídách. Počet školou využívaných iPadů tak vrostl na 38 kusů. Každá třída má k dispozici jeden, který učitelé nastavují přesně podle potřeb svých žáků, ostatní jsou určeny právě pro práci celé skupiny. Speciální iKufr zároveň slouží k nabíjení všech iPadů najednou a také k jejich synchronizaci.

Trampoterapie

přidáno: 14. 11. 2012 10:07, autor: Lenka Říhová   [ Aktualizováno 12. 1. 2013 4:20 uživatelem Radka Šindílková ]

Lektorky Bc. Radka Šindílková a Mgr. Martina Kučerová seznámily účastníky kurzu s využitím trampolíny při cvičení a relaxaci osob s handicapem. Předaly své dosavadní zkušenosti z hlediska pedagogického, fyzioterapeutického i zkušenosti s výsledky působení cvičení na fyzickou i psychickou stránku dětí s postižením. Kurz se skládal z části teoretické (soubor bezpečnostních pokynů a dalších doporučení při cvičení na trampolíně) a praktického cvičení účastníků. Vytvořené metodické řady se týkaly souboru základních cviků pro děti předškolního věku, souboru základních cviků s dopomocí pro osoby bez postižení či s lehčím mentálním a somatickým postižením, souboru základních cviků s dopomocí pro osoby s mentálním či somatickým postižením, souboru cviků dle typu postižení – děti s lehčím mentálním a somatickým postižením, děti s autismem, děti s těžší formou DMO, děti „ležící“. Účastníci se také seznámili s alternativními možnostmi této terapie, např. tvorbou individuálního plánu, dalšími pomůckami, motivačními písněmi a příběhy. 

Cílem vzdělávacího programu bylo představit možnosti využití trampolíny při cvičení a relaxaci dětí s různými typy postižení z hlediska individuálního či skupinového (klima ve skupině, motivace). Využití trampolíny pro fyzickou i psychickou relaxaci za účasti sluchové, zrakové, hmatové, čichové stimulace a také z hlediska polohy těla.

Dva kurzy pro 24 účastníků proběhly v DDM Symfonie Poděbrady dne 25. 10. 2012.

Míčkování - míčková facilitace

přidáno: 14. 11. 2012 10:04, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 29. 11. 2012 4:53 ]

Míčkování znamená masáž pomocí molitanových míčků, která se aplikuje na přesně vymezené dráhy hrudníku, zad, obličeje či končetin. Touto cestou dochází k prokrvení a provzdušnění povrchních vrstev i hlouběji uložených tkání, k tlaku na akupresurní body a tudíž reflexní cestou k aktivaci orgánů, které se podílejí např. na dýchání. Jde o metodu, která napomáhá při léčbě alergických, astmatických a průduškových onemocnění imunitního deficitu. Míčková facilitace blahodárně uvolňuje po stránce svalové, dechové i psychické. Nesporná účinnost této techniky je potvrzena nejen lékaři a fyzioterapeuty ale i mnoha rodiči. Konkrétně dochází k pozitivnímu ovlivňování činnosti vnitřních orgánů, poklesu napětí v příčně pruhovaných i hladkých svalech a k jiným změnám. 

Tuto metodu vymyslela a zároveň v našem projektu sama přednášela a lektorovala ve dnech 22. – 23. 10. 2012 fyzioterapeutka paní Zdena Jebavá pro 24 našich pedagogických pracovníků.


iPady ve vyučování

přidáno: 14. 11. 2012 9:56, autor: Lenka Říhová

Další vzdělávací aktivitou z projektu jsou kurzy k využívání iPADŮ s žáky se speciálními potřebami. Průběžně bude proškolen celý pedagogický sbor, včetně kolegyň na rodičovské dovolené.

1-10 of 12