EU-projekty‎ > ‎

Profesní a jazykový rozvoj pedagogů

Jobshadowing Levoča

přidáno: 9. 2. 2016 2:55, autor: Radka Šindílková   [ aktualizováno 11. 2. 2016 4:10 ]

V rámci projektu Profesní a jazykový rozvoj pedagogů s registračním číslem projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0104 jsme se zúčastnili v termínu 9. – 13.11.2015 zahraniční stáže v Levoči na Slovensku. Institucí, kde se náš zahraniční pobyt uskutečnil byla Spojená škola internátní, Náměstí Štefana Klubera 2. Tato škola s internátem vzdělává žáky nevidomé, slabozraké a s kombinovaným postižením. Ve výchovně - vzdělávacím procesu zde byly uplatňovány principy demokracie a humanismu. Snaha o nové trendy a formy vzdělávání respektující tyflopedické zásady a požadavky byla na každém kroku patrná. Nabyli jsme zde základní orientaci v zásadách kompenzace a reedukace zraku. 

Organizační složky školy, které jsme měli možnost navštívit byly: 
• ZŠ prežiakov so zrakovým postihnutím
• ŠZŠ prežiakov so zrakovým postihnutím
• Špeciálna materská škola
• ZŠ prežiakov s narušenou komunikačnouschopnosťou
• Praktická škola
• Školský internát
• Školský klub
• Školská jedáleň

Všichni pedagogičtí pracovníci v této škole podporují trendy integrovaného vzdělávání nebo alespoň vnáší tyto prvky do školních či mimoškolních aktivit, do samotného výukového procesu taktéž. Každodenně se řeší rozvoj samostatnosti formou moderních kompenzačních technik, výukou prostorové orientace a sebeobsluhy. Žáci se v této škole zapojují do zájmových činností, které se snaží připravit děti na další studium a samostatný život. 

Velkým kladem naší stáže bylo zapojení se do běžných aktivit s žáky: 
• výuka - geometrie, zeměpis, Slovenský jazyk, čtení, práce s iPady atd.
• volnočas – bruslení, kyslíkový bar, keramika, vaření, sportovní aktivity atd.

Kladně hodnotíme i fakt, že vedení školy vzneslo dotaz na nás, konkrétně na využití Canisterapie a Ucelené rehabilitační a terapeutické péče v péči o žáky s handicapem. Proto jsme velmi rádi sdělili i tyto své osobní a profesní zkušenosti. V dopoledních hodinách jsme s naším školním canisterapeutickým psem Ajšou měli 4h intervence u žáků slabozrakých a s kombinovaným postižením. V odpoledních hodinách jsme měli prezentaci s foto a video dokumentací z naší školní a přístavové Ucelené rehabilitační a terapeutické péče. 

Jsme velmi rádi, že předávání zkušeností bylo vzájemné a nešlo pouze o pasivní náslechy. 

Zahraniční stáž ve Spojené škole internátní v Levoči můžeme všem potencionálním zájemcům vřele doporučit. Jazyková bariéra nebyla žádná a velmi lidský přístup pedagogických pracovníků byl vynikající. 

Ve volném čase jsme měli možnost navštívit i velmi zajímavé památky jako např. Muzeum speciální pedagogiky v Levoči, Tiskárnu pro osoby se zrakovým postižením v Levoči, Mariánskou horu – pietní místo, Spišský hrad a podhradí či Štrbské pleso. Jobshadowing Topoľčany

přidáno: 17. 12. 2015 6:11, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 17. 12. 2015 6:15 ]

V termínu 2. listopadu až 6. listopadu jsem se já, a dalších pět mých kolegyň, vydali na pracovní stáž v rámci projektu Profesní a jazykový rozvoj pedagogů, která se konala až v Topoľčanech na Slovensku. My jsme navštívili Špeciálnu základnu školu internátnu, která byla zaměřena především na děti s narušenými komunikačními schopnostmi. Dostalo se nám přátelského a milého přijetí od slovenských kolegyň, které nám připravili i velice zajímavý kulturní program a mnoho volnočasových aktivit.

Žáci byly vzděláváni podle míry postižení a byly rozděleni na varianty A, B, C. Ve třídách byl nižší počet žáků a celkově ve škole panovala klidná atmosféra. Výuka probíhala především s využitím i – Padů, nejrůznějších aplikací a interaktivní tabule. Ve škole jsem se setkala s velmi profesionálním a zároveň lidským přístupem k dětem, který zde panoval po celou dobu našeho pobytu.

Během pracovní stáže jsme si navzájem vyměnili mnoho zkušeností a různých poznatků. Domů jsme odjížděli obohaceni o nové nápady, kontakty a zážitky.
 
 

 

Jazykový kurz v Dublinu, Irsko

přidáno: 2. 11. 2015 12:17, autor: Iva Jelínková   [ aktualizováno 2. 11. 2015 12:34 ]

Žádný jazykový kurz, ani ten intenzivní, Vám nedá tolik jako pobyt v zemi, kde je jazyk, který se učíte domovskou řečí. Slyšíte ji celý den kolem sebe, v hostitelské rodině, ve škole, na autobusové zastávce, při cestě městem nebo na výletě. Díky výzvě 56, jsem mohla absolvovat 14ti denní jazykový kurz v anglicky hovořící zemi.
Pro své studium jsem si vybrala Dublin, hlavní město Irska. Moje hostitelská rodina byla od prvního setkání velmi milá a vstřícná. Paní domu pracuje jako učitelka ve třídě dětí s PAS, tedy témat na hovor bylo mnoho, nejednou došlo na výměnu zkušeností z praxe. 
V jedné domácnosti se mnou bydleli ještě student z Itálie a z Francie. Každodenní společná cesta do školy podobně nabízela spoustu témat ke konverzaci. Naše škola Alpha College sídlí v centru Dublinu a jejími studenti v době mého pobytu byli především Italové, Francouzi, Brazilci, studenti z Japonska a Švýcarska. Škola kromě dopolední výuky nabízí ve všední dny odpolední program v rámci konverzačních hodin, kulturní a společenské akce jako jsou společné návštěvy muzeí, památek, knihoven, ale také hudební produkce nebo společný oběd. S nadšením jsem zúčastnila kurzu irské tradiční hudby a hry na tradiční hudební nástroj Bodhrán I o víkendu mohou studenti trávit čas společně a v neformálním doprovodu pedagogů vyrazit na výlet. Je zajímavé poznat náhled a názory studentů z jiných zemí a také se dozvědět jak je naše země v těchto zemích vnímána. Celý pobyt mi poskytl skutečně nepřeberné množstí příležitostí komunikovat v angličtině, prohlubovat znalosti gramatiky, ale také navázat nová přátelství a poznat odlišnou kulturu.
    

Kurz angličtiny - Torquay

přidáno: 11. 9. 2015 12:09, autor: Lenka Říhová

Celoživotní vzdělávání je důležité v každé profesi a pro učitele to, myslím, platí o to víc. Naše škola je otevřená spolupráci se školami v ČR i v zahraničí, usilujeme o sebevzdělání, sdílení zkušeností i učení se od ostatních. V případě zahraniční spolupráce se to neobejde bez znalosti cizího jazyka, obvykle angličtiny. Proto jsem velmi ráda, že se povedlo umožnit několika našim učitelům absolvovat jazykově zaměřený pobyt ve Velké Británii. 
Moje zkušenost je z města Torquay, rodiště Agathy Christie, ležícího v oblasti anglické riviéry, na jihozápadním pobřeží Anglie.  V průběhu dvou týdnů jsem nejen zapracovala na své angličtině, ale také se potkala s mnoha zajímavými lidmi z jiných zemí. Během jazykových lekcí, školních i mimoškolních aktivit jsme měli možnost diskutovat, učit se od sebe navzájem a poznávat anglickou kulturu. 
Jsem moc ráda za tuto zkušenost a věřím, že jazykové znalosti mi pomůžou v dalším osobním i profesním rozvoji. 

Kurz angličtiny v Hastings

přidáno: 25. 8. 2015 3:50, autor: Lenka Říhová   [ Aktualizováno 28. 8. 2015 3:34 uživatelem pavlina.reissigova@spec-skola.cz ]


V srpnovém termínu nám evropský projekt umožnil vycestovat za hranice naší republiky a to do Velké Británie. V Anglii jsme absolvovali jazykový kurz v krásném přímořském městě jménem Hastings. Během dvou týdnů jsme docházeli do úžasné školy, kde se někteří učili nové, jiní jen pilovali a zdokonalovali svou angličtinu. Ve škole jsme byli rozděleni do desetičlenných skupin dle vědomostí a znalostí. Učitelé studijních skupin a i celý personál ve škole k nám přistupoval velice individuálně a přátelsky. Studijní skupiny byly složeny z žáků z celého světa, například ze Španělska, Japonska, Srbska, Polska a dalších zemí. S těmito studenty jsme byli nejenom spolužáky ve škole ale i kamarády a společníky na akcích a výletech mimo školu. Navštívili jsme například památky v Londýně, letecký den v Eastbornu a historické centrum v samotném Hastingsnu. Po dobu kurzu jsme byli ubytováni v anglických rodinách. Tyto rodiny nám poskytovaly nejen jejich rodinné zázemí, ale i stravu a podporu při pobytu v jejich zemi. Celý pobyt a kurz byl pro nás velice přínosný, jak ve zdokonalování anglického jazyka, tak i v poznávání nových kultur. Jsme naplněni různorodými zážitky. Děkujeme...  Pavlína a Martin  


   

  

Kurz angličtiny v Londýně

přidáno: 25. 8. 2015 3:50, autor: Lenka Říhová   [ Aktualizováno 27. 8. 2015 2:15 uživatelem Neznámý uživatel ]

Dne 25.7.2015 jsme se vydaly na cestu do Londýna. Čekal nás velmi zajímavý a intenzivní kurz anglického jazyka. Během deseti školních dnů jsme vypilovaly angličtinu konverzací i gramatikou. Získané znalosti využijeme v našem osobním rozvoji.
Setkaly jsme se také se spoustou zajímavých lidí ze všech možných koutů světa. Skupinu ve škole jsme sdílely se studenty z Japonska, Švýcarska, Brazílie, Angoly, Chile a dalších pro nás exotických zemí. I s nimi bylo velmi zajímavé mluvit o jejich zemi a kultuře.
Kateřina Jirmanová a Andrea Havlinová

Informace o projektu

přidáno: 25. 8. 2015 3:49, autor: Lenka Říhová

MŠMT schválilo 7.7.2015 dodatečné navýšení financí v projektu z Výzvy 56. Naše žádost obsahuje dvě klíčové aktivity. Klíčová aktivita 2 podporuje jazykový rozvoj pedagogů a tak umožňuje vycestovat šesti našim kolegům na jazykový kurz s výukou angličtiny v zahraničí.
Klíčová aktivita 3 se týká stínování práce učitelů v zahraničí. Dvě skupiny našich pedagogů tak vycestují do dvou škol na Slovensku, kde budou mít týden možnost sledovat provoz tamních škol a vyměňovat si zkušenosti. 

1-7 of 7