Zpráva z tisku

přidáno: 9. 10. 2013 1:11, autor: Lenka Říhová

Speciální škola na Bažantnici rozšíří své služby

Poděbrady, 30.9.2013 - Speciální základní škola na Bažantnici rozšíří své služby o Speciálně pedagogické centrum a Denní stacionář včasné péče. To jsou dvě hlavní novinky, které začaly fungovat  v září 2013 díky podpoře z programu OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Co znamená Speciálně pedagogické centrum?

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) nabízí poradenské, diagnostické a metodické činnosti při výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením (mentální, tělesné, kombinované) nebo zdravotním znevýhodněním (např. dlouhodobá nemoc) jejich rodičům, pedagogům a jiným odborným pracovníkům a veřejnosti. Veškeré služby jsou bezplatné, k návštěvě není potřeba doporučení lékaře, pracuje se s klienty již od 3 let. Zájemci se mohou objednávat denně od 8 do 11.30 hod. na telefonním čísle 325 517 943.

 

Co SPC nabízí?

SPC nabízí komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku včetně zpracování odborných podkladů pro vzdělávání a podkladů pro posudková řízení, dále speciálně pedagogické, psychologické a sociální poradenství. SPC radí a poskytuje konzultace rodinám, školám, školským zařízením. Pomáhá při integraci do mateřských, základních a středních škol běžného typu, při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP). SPC také nabízí možnost skupinová terapie se sourozenci dětí s postižením, poskytuje základní informace o možnosti využití dotykového tabletu typu iPad, pomáhá s nácvikem zrakové stimulace, čtenářských dovedností, nabízí logopedické služby, fyzioterapii, radí při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, některé také zapůjčuje, radí dětem při volbě povolání.

 

Denní stacionář včasné péče v Pátku

 

Denní stacionář včasné péče (DSVP) je určen dětem od 3 let se speciálními vzdělávacími potřebami. Může jít o děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, děti se sníženou imunitou apod. Děti jsou připravovány na další vzdělávání, DSVP funguje formou odlehčovací služby pro rodiče handicapovaných či jinak znevýhodněných dětí. Provoz stacionáře je v pondělí, úterý a středu od 8 do 13 hodin. Pro děti je zajištěn zdarma, nachází se v budově mateřské školky, v Pátku č.p.14, kontaktní telefon 606 601 858, email: michaela.prochazkova@spec-skola.cz. O děti se stará tým zkušených speciálních pedagožek.

 

Stacionář nabízí dětem individuální práci se speciálním pedagogem,  grafomotorická a  logopedická cvičení, bazální stimulaci, míčkovou facilitaci. K dispozici mají děti velkou zahradu s dětským hřištěm, trampolínu, keramickou pec. Věnují se pohybovám, sportovním, ale i výtvarným aktivitám. Společně podnikají i krátké výlety.

 

 

Speciálně pedagogické centrum a Denní stacionář včasné péče jsou součástí projektu Komplexní speciálně pedagogické centrum Poděbrady, č.projektu: CZ.1.07/1.2.33/02.0033 podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

* * *

 

Kontaktní údaje:   

Speciální základní škola Poděbrady, U Bažantnice 154, 290 01 Poděbrady; PaedDr. Květa Husová, ředitelka školy, email: podebrady@spec-skola.cz; tel.: 325517930

 

 

Comments