Školení oftalmologické

přidáno: 13. 11. 2013 8:14, autor: Radka Šindílková
Odbornice v oboru zrakového handicapu PaedDr. Jana Kulštrunková nám dne 12.11.2013 v odpoledních hodinách uspořádala velmi zajímavý kurz a předala část svých dlouholetých zkušeností. Asistenti pedagoga i učitelé naší školy se zaobírali problematikou zákonných norem ve vztahu k integraci, přípravou pracovních listů, seznámili se základními zrakovými vadami, prožitkově se vzdělávali v otázkách Braillova písma, prostorové orientace či simulačních brýlí. V neposlední řadě byla uvedena i metodika práce s žákem se zrakovým postižením. 
Comments