Kurz Bazální stimulace

přidáno: 25. 11. 2014 7:57, autor: Radka Šindílková
Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině vnímání žáka s těžkým postižením. Základními prvky konceptu bazální stimulace jsou pohyb, komunikace, vnímání a jejich úzké propojení. Koncept bazální stimulace umožňuje žákům se změnami v těchto třech oblastech podporu a to cílenou stimulací smyslových orgánů. Obsah kurzu bazální stimulace je tvořen tematickými bloky, jako jsou somatické podněty, vibrační podněty, vestibulární podněty, orální podněty, akustické podněty, taktilně haptické podněty a vizuální podněty. 
Celý kurz u nás ve dnech 25.-26.10.2014 pro všechny zájemce z řad pedagogického sboru vedla certifikovaná lektorka paní Bc.Helena Dvořáková.

Comments