EU-projekty‎ > ‎EU Peníze školám‎ > ‎

Klíčová aktivita VII/1

přidáno: 11. 10. 2013 7:49, autor: Radka Šindílková
VII/1 - Prevence rizikového chování - 5x

Název podporované aktivity 
Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Cíle realizace klíčové aktivity 
Cílem je snížit výskyt rizikového chování u žáků ZŠ prostřednictvím programu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole. 

Popis realizace klíčové aktivity 
Na základě podkladů od třídních učitelů vedení školy ve spolupráci s metodikem prevence naformuluje zakázku specifického primárně preventivního programu pro čtyři třídy v minimálním rozsahu 8 hodin na třídu. 
Může jít o program zaměřený na speciální problematiku, která je v jednotlivých třídách školy aktuální (návykové látky, sexuálně přenosné nemoci, šikana, poruchy příjmu potravy, záškoláctví, vandalismus apod.) nebo o komplexní program, který pokrývá většinu forem rizikového chování. 
Základní podmínkou programu je, že jeho součástí bude práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry a budování pozitivního sociálního klimatu. V případě programů zaměřených na prevenci užívání návykových látek musí být tento program certifikovaný (výjimku tvoří právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení např. PPP). 
Na základě požadavku osloví vedení školy vhodného dodavatele programu. (V současné době nabízejí programy specifické primární prevence zejména neziskové organizace a pedagogicko-psychologické poradny.) 
Následně realizuje vybraný dodavatel v koordinaci s metodikem prevence program primární prevence v jednotlivých třídách. 
Současně s programem budou zajištěny materiální podmínky pro práci metodika prevence a realizaci programu. 

Cílová skupina a její popis 
Žáci ZŠ s důrazem na žáky druhého stupně. 

Výstup klíčové aktivity 
Výstupem klíčové aktivity jsou minimálně čtyři osmihodinové bloky programu primární prevence. 
Comments