EU-projekty‎ > ‎EU Peníze školám‎ > ‎

Klíčová aktivita III/3

přidáno: 11. 10. 2013 7:51, autor: Radka Šindílková
III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - 3x

Název podporované aktivity 
Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. 

Cíle realizace klíčové aktivity 
Cílem klíčové aktivity je proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. 

Popis realizace klíčové aktivity 
Veškeré činnosti související se zvyšováním informační gramotnosti všech pedagogických pracovníků bez ohledu na typ studia (e-learning, prezenční školení). Za odpovídající program se považuje takový typ vzdělání, který má nejméně 4 hodiny a je akreditován jako DVPP MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy. Souběžně budou zajištěny minimální technické a materiální podmínky realizace dalšího vzdělávání v dané oblasti. 

Cílová skupina a její popis 
Pedagogičtí pracovníci základních škol. Podpora se poskytuje v profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností v oblasti digitálních technologií využitelných pro zavedení efektivních vyučovacích metod a forem. Formou dalšího profesního vzdělávání skupiny pedagogických pracovníků v týmové spolupráci bude rovněž posílena participace pedagogů na vytváření strategie školy v oblasti podpory digitálních technologií napříč vyučovacími předměty. 

Výstup klíčové aktivity 
Osvědčení o absolvování DVPP akreditovaných pod MŠMT.
Comments