EU-projekty‎ > ‎

Erasmus + Učíme se žít v digitálním světě

Den s řeckými bohy

přidáno: 17. 6. 2019 12:27, autor: Lenka Říhová

Ve středu 12.6.2019 se u nás ve škole a školní zahradě uskutečnil Řecký den. Přálo nám i počasí, vzduch se ani nehnul, venkovní teplota překonala hranici tropických 30°C, a tak byl dojem z přesunu do kolébky antické civilizace téměř dokonalý.

Děti se během jediného dopoledne seznámily se třemi řeckými bohyněmi (Athéna, Demeter, Artemis) a bohem Apollonem, jejich symboly a řadou bájí a mýtů.

V chrámu bohyně Athény, bohyně války, moudrosti, umění a řemesel si děti na základě příběhu o přadleně Arachné mohly vyzkoušet práci na tkalcovském stavu, anebo si vyrobit náramek s motivem modrého oka (matóchandro), jehož úkolem je chránit svého majitele před zlou mocí. Opomenut nebyl ani Trojský kůň, aneb lest, kterou byly ukončeny deset let trvající trojské války.

Bohyně úrody Deméter si pro děti připravila občerstvení - ochutnávku řeckého chleba a řecký salát. Děti si zároveň vyslechly vyprávění báje o Deméter a její dceři Persefóně a jednom z vysvětlení původu vzniku čtyř ročních období. Deméter vyzkoušela děti z poznávání obilovin a dalších darů země. 

V Delfské věštírně se děti setkaly s věštkyní jménem Pýthia, od které dostaly oheň, jenž měly za úkol odnést až na bájnou horu Olymp.

V Apollónově chrámu čekal na děti nektar a jídlo olympských bohů ambrosie, hudební zpestření v podobě Panovy flétny a dalších hudebních nástrojů. Představen byl i bůh nespoutaného veselí Dionýsos. Děti si zde vyslechly i příběh o Theseovi a Mínotaurovi, ukrytém v srdci bludiště, vytvořené stavitelem Daidalem. Daidalos a jeho syn Ikaros si museli na únik z labyrintu vyrobit křídla, aby mohli uletět. A také o Ariadné a její niti, která pomohla najít Theseovi cestu z labyrintu. Přiletěli sem i bohové čtyř větrů – západního (Zefyros), východního (Euros), jižního (Notos) a severního (Boreás).

Bohyně lovu Artemis stavěla s dětmi řecké stavby z kostek, střílela lukem na jablka Hesperidek. Na vlastní kůži si děti otestovaly také princip fungování řeckého vodovodu (přelévání vody z kelímků do kelímků). 

Na závěr dne jsme na školní zahradě zapálili olympijský oheň.


Zapsala: Gabriela Bečvářová


Projektové setkání v Řecku

přidáno: 26. 5. 2019 8:22, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 26. 5. 2019 8:47 ]

V květnu se náš Erasmus plus projekt přehoupl do druhé poloviny. Čtvrté setkání z plánovaných šesti proběhlo v řeckém městě Soluni (Thessaloniki), rodišti Konstantina a Metoděje, kteří v roce 863, v rámci své misie do Velkomoravské říše, prosadili staroslověnštinu jako liturgický jazyk a zasloužili se tak o rozšíření křesťanství ve slovanských zemích. 
Také naše “mise” měla vzdělávací cíle :) - seznámit se s řeckým systémem speciálního vzdělávání a naučit se od našich řeckých kolegů něco nového a šířit to dál v našich školách. 


Dva dny jsme společně s kolegy z belgické, finské, portugalské a lotyšské školy poznávali děti a učitele z 5.speciální základní školy. Ve škole, která má s tou naší mnoho společného, se vzdělává 50 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Po úvodním seznámení se školou a řeckým vzdělávacím systémem proběhla uvítací slavnost. Řecké děti vystoupily s tanci na typické národní melodie a skladby. Pro nás jejich učitelé zvolili píseň Škoda lásky, na kterou s dětmi v kruhu napodobovali polkové kroky. 

Odpoledne následovaly vzdělávací dílny s tématem “ICT nástroje pro výtvarnou výchovu a tvorba komiksů ve výuce. 

Večer jsme oslavili nejenom společné setkání, ale také Světový den zvyšování informovanosti o nutnosti rovného přístupu lidí se zdravotním postižením k digitálním technologiím. Z vlastní zkušenosti víme, jak technologie mohou pomáhat našim dětem v učení i lepším poznávání okolního světa.  
Páteční dopoledne jsme strávili s dětmi ve třídách. Částečně jako diváci, účastnící se programu připraveného řeckými kolegy, částečně s aktivitami, které jsme si pro řecké děti připravili my. 
V pěti skupinách jsme tak společně pekli olivový chléb, pracovali s příběhem o slonovi Elmerovi, cvičili, tvořili a plnili úkoly běžného školního dne. Na fotce vpravo je výtvarná aktivita v naší režii - kreslení zmizíkem do inkoustu na téma řecké umění a architektura - technikou, která byla v této škole úplnou novinkou. 

                         


Sobota patřila poznávání historických památek, okružní plavbě lodí a diskuzím mezi všemi zúčastněnými. Západ slunce nad Egejským mořem ukončil tuto část projektu, za kterou bude následovat zpracování řeckých témat a podnětů ve školách ostatních zúčastněných zemí. Lotyšský den

přidáno: 27. 1. 2019 14:13, autor: Lenka Říhová

24.1., jsme se na celé dopoledne přesunuli do Lotyšska. Na čtyřech stanovištích měli děti i učitelé možnost vyzkoušet aktivity, inspirované podzimním výjezdem projektu Erasmus plus do partnerské školy nedaleko Rigy. 

Kulinářské zážitky a chuťové vjemy nemohly chybět a tak na jednom místě probíhala s Majkou příprava pirohů podle obrázkového receptu. 

Cestovatelské zážitky a lotyšské reálie, zprostředkované Martinou, byly obsahem druhého stanoviště:

Starobylé lotyśské symboly propojila s moderními QR kódy Iva:

Hudba a zpěv vládly na čtvrtém stanovišti, kde Lenka, inspirovaná skvělými lotyšskými hudebnicemi, nacvičila postupně se všemi skupinami písničku s doprovodem zvonečků. 


Sestříhané zvonkové video najdete zde. 

Vánoce s Erasmem

přidáno: 5. 1. 2019 1:52, autor: Lenka Říhová

K časům svátečním a především k těm vánočním, patří setkávání. Setkávání s blízkými, s přáteli, kolegy, spolužáky, zkrátka s těmi, se kterými je setkávání radost. V posledních dvou předsvátečních týdnech jsme takovou radost zažili s projektem Erasmus i v našich třídách. Přestože nás od sebe dělí tisíce kilometrů, setkali jsme se s našimi přáteli a kamarády ze škol v Portugalsku, Řecku, Belgii, Lotyšsku a Finsku. A byla to vánoční setkání se vším všudy. Hrálo se na klarinet, harmoniku, bobotubes (hrací trubky), na klávesy i na iPady. Zazněly koledy, vánoční písně, vánoční pozdravy v různých jazycích a nechyběly ani Santovské čepice, ovčí kožíšky pasáčků, tance a věřte nebo ne, padal i skutečný sníh. Asi by se ve Finsku zasmáli, kdybychom jim vyprávěli o sněžení, které nám dotvářelo atmosféru za našimi okny v Poděbradech. Ale přesto tahle naše malá bílá nadílka jiskřivě ozdobila úsilí, se kterým jsme ve třídách pilně nacvičovali svá vystoupení, abychom v ostatních zemí představili české vánoce. Poděkování patří všem kolegyním, které se nebály a šly do toho! Pilovaly angličtinu, měly trochu trému, aby to klaplo a držely si palce, aby neselhala technika a ještě celou akci dokumentovaly. Stálo to za to! O tom se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Za všechny jeden krásný videopozdrav z Lotyšska.

Iva Jelínková

Projektové setkání v Rize

přidáno: 18. 10. 2018 13:36, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 18. 10. 2018 13:42 ]

Po Finsku a České republice se hostitelem třetího mezinárodní projektového setkání stala Riga. V průběhu čtyř dní náš čtyřčlenný tým, společně s projektovými partnery z Belgie, Finska, Řecka a Portugalska, dostal příležitost seznámit se s úrovní lotyšského speciálního školství, měl možnost obdivovat výborně připravené hudební aktivity s dětmi, praktické dílny pro nejstarší žáky i zajímavé lotyšské symboly.  

A protože lotyši, stejně jako my, mají stoleté výročí, bylo seznamování s těmito symboly obsahem mnoha školních aktivit, včetně outdoorové hry, připravené pro nás. V prostředí speciální školy, která je skladbou žáků podobná té naší, tráví většina děti celé dny a učitelé s nimi. Škola je internátní a úvazek učitelů obsahuje jak vyučovací povinnost, tak zajišťování odpoledních aktivit ve škole i v domově. Součástí školy je i střední vzdělávací stupeň pro nejstarší žáky, s možností vyučení v nějakém pracovním oboru. My jsme si pod jejich dohledem a podle obrázkového návodu, vytvořeném pomocí softwaru Symwriter (který používáme i u nás) upekli výborné pirohy. 

Poznávací procházka centrem upravené a zrekonstruované staré Rigy, včetně výhledu z nejvyšší budovy Akademie věd byla krásnou tečkou za naším pobytem. 
Na listopad chystáme projektový den, při kterém chceme dětem i kolegům u nás ve škole zprostředkovat naše zážitky a zkušenosti. 
Kouzla a čáry na projektových aktivitách v Poděbradech

přidáno: 1. 5. 2018 8:46, autor: Lenka Říhová

26.-27.dubna se naše škola rozrostla o 16 návštěvníků - učitelů partnerských škol z projektu Erasmus plus, Učíme se žít v digitálním světě. Setkání předcházelo pár hektických týdnů, kdy naše užší týmy připravovaly program pro jednotlivé společné aktivity, tak aby společně strávené dny přinesly skvělé zážitky dětem i nám dospělým. Vzhledem k času konání koncem dubna, v době, kdy jaro a světlo definitivně vítězí nad zimou a  tmou a v mnoha zemích se slaví svátky, vycházející z pohanských tradic (Čarodějnice, Filipojakubská noc, Beltine, Walpuržina noc...) byla ústředním tématem MAGIE - ČAROVÁNÍ - MÝTY - TAJEMSTVÍ - KOUZLO JARNÍ PŘÍRODY.
V průběhu úvodní slavnosti dostali naši hosté ochranné kouzelné amulety (vyrobené Jitkou T. ) a za zvuků bubnů (tým Jitky Š. a Andrey M. ) a pod dohledem mnoha kouzelných bytostí podstoupili magické rituály, připravené týmem hlavní čarodějnice Martiny a Jindřišky.
Již s amulety na krku se mohli kolegové z Řecka, Portugalska (vlevo), Belgie, Finska a Lotyšska (vpravo) podrobně seznámit se školou i jejími obyvateli. Celé setkání překladatelsky zajišťovala Lucka K. , naše kolegyně na rodičovské dovolené a zároveň projektová lektorka angličtiny.

Odpoledne bylo věnované dílně s iPady k tvorbě elektronických knih v aplikaci Book Creator (lektoři: Iva J. Lenka Ř). Tvorba společné interaktivní knihy vybraných receptů všech šesti zemí bude výstupem této části projektu.

Páteční dopoledne byli hosté rozděleni do jednotlivých tříd a účastnili se běžného programu, připraveného třídními učiteli.
Velkou kouzelnickou show, na kterou si každá země připravila své stanoviště, školní dopoledne vyvrcholilo.
Belgický tým si připravil omračující triky a kouzla, která se děti mohly i naučit.

Na lotyšském stanovišti probíhalo malování na obličej a zdobení kamínky.

Portugalský tým nás seznámil s legendou o rozkvetlých mandloních. 

Na finském stanovišti si děti vyráběly laponské bubínky a učili se bubnovat. 

S paní učitelkami z Řecka zkoušely dešťové kouzlo. 

České stanoviště u Markéty K. bylo věnované alchymii a výrobě společné čarodějnice. A na našem druhém stanovišti se děti s Andreou M. učily tančit strašidelný tanec.

Setkání ukončil tradiční pokřik a ježibabí píseň s hudebním doprovodem skupiny “Old turtles” pod uměleckým vedením Jitky Š.

Po odpoledním vorkshopu, věnovaném seznámení se s nástrojem pro tvorbu digitálního portfolia, následoval večerní program pro celý pedagogický sbor, jehož cílem bylo navázání profesních i přátelských kontaktů a výměna zkušeností.
Přátelský souboj promíchaných mezinárodních týmů, inspirovaný hrou “člověče nezlob se” realizoval tým Radky a Martina. Tuto aktivitu i další večerní akce překládala Stella, naše druhá projektová lektorka angličtiny.


Nutnost spolupracovat a domlouvat se v týmech i napříč nimi byla také podmínkou nalezení důležitého závěrečného kouzla, o což se všechny tři týmy úspěšně pokusili po setmění cestou za bludičkami, kterou připravila Míša s Honzou.

Kouzlo je odhaleno, přátelství mezi našimi školami může úspěšně růst :)

A já si ze všeho nejvíc vážím přátelství a vztahů, které panují u nás ve škole a díky kterým mohla tato skvělá akce proběhnout. Moc děkuji všem jmenovaným i nejmenovaným kolegům, kteří se na ní jakoukoliv měrou podíleli 💙.

Finský den v Poděbradech

přidáno: 7. 2. 2018 7:14, autor: Lenka Říhová

6.2.2018 vyvrcholila část projektových aktivit, navazujících na setkání ve Finsku, projektovým "Finským dnem". V průběhu dopoledne se všechny děti vystřídaly na třech stanovištích, kde měly možnost seznámit se s touto severskou zemí podrobně. 
Postupně se dozvěděly informace o geografii, přírodních zajímavostech, poslechli si hudbu vážnou i metalovou, tvořily Marimekko látky i polární záři, zahrály si Angry Birds a vyrobily si škrabošky, naučily se finskou písničku a ochutnaly finské sušené borůvky i pendrek salmiakki.
Slavnosti se zúčastnil i panáček Vašík, který cestuje po školách, zapojených do evropských projektů v rámci oslav 30.výročí programu Erasmus.
Více fotek zde.

Projektové aktivity Finsko

přidáno: 29. 11. 2017 23:49, autor: Lenka Říhová

Ve dnech 26.-30.11. se náš čtyřčlenný tým, společně s partnery z Belgie, Řecka, Portugalska a Lotyšska, zúčastnil pracovního projektového setkání ve finském městě Kuopio. Hostitelská organizace pro nás připravila program, jehož obsahem bylo nejen seznámení s finským školským systémem a způsobem vzdělávání dětí se speciálními potřebami, ale hlavně hudební aktivity a přenos digitální hry do reálného prostředí. 
V této hře budeme pokračovat i po návratu domů, protože poté, co jsme pomocí digitální mapy navštívili reálná místa v Kuopio a splnili zadané úkoly, přibyl na mapu speciální cíl, který musíme splnit u nás s dětmi. A tím je - vytvořit digitální značku na mapě této hry v místě, kde stojí městský vánoční stromeček a poslat dětem z partnerských škol vánoční pozdrav. 
Také vezeme písničky z každé zúčastněné země, včetně notových záznamů a nahrávek a po novém roce plánujeme velké mezinárodní koncertování. 
Čas na to budeme mít až do dubna, kdy se hostitelem setkání stane naše škola. 


Mezinárodní projektové setkání

přidáno: 14. 10. 2017 7:33, autor: Lenka Říhová

Ve dnech 11.-12.10.2017 proběhlo v Poděbradech setkání koordinátorů všech partnerských zemí. Hlavní náplní bylo vzájemné seznámení a nastavení spolupráce a dílčích odpovědností pro následující tři projektové roky. 
Slunečné podzimní počasí bylo krásným doplňkem pracovní schůzky a určitě přispělo ke kladným dojmům, které si zahraniční kolegové odvážejí z naší školy i města. 

Den pro Evropu

přidáno: 14. 10. 2017 7:27, autor: Lenka Říhová

První velkou akcí tříletého projektu Erasmus plus - Učíme se žít v digitálním světě - byl Den pro Evropu. V rámci každoročního školního svátku se 19. 9. naše škola změnila na kontinent a všichni návštěvníci mohli libovolně cestovat mezi státy zapojené do projektu. Honosný nástup s vlajkovou četou probíhal v 6 jazycích a zazněla i školní hymna (česky). Všichni přítomní navštívili státy Portugalsko, Lotyšsko, Řecko, Belgii a Finsko a získali o nich zajímavé informace. V kavárně Evropa každý mohl ochutnat národní speciality těchto zemí a občerstvit se v příjemné atmosféře.
Dalším projektovým krokem bude tvorba prezentace o škole pro děti v partnerských školách. Více fotografií ve fotogalerii.


1-10 of 11