EU-PROJEKTY‎ > ‎

Erasmus + Učíme se žít v digitálním světě

Finský den v Poděbradech

přidáno: 7. 2. 2018 7:14, autor: Lenka Říhová

6.2.2018 vyvrcholila část projektových aktivit, navazujících na setkání ve Finsku, projektovým "Finským dnem". V průběhu dopoledne se všechny děti vystřídaly na třech stanovištích, kde měly možnost seznámit se s touto severskou zemí podrobně. 
Postupně se dozvěděly informace o geografii, přírodních zajímavostech, poslechli si hudbu vážnou i metalovou, tvořily Marimekko látky i polární záři, zahrály si Angry Birds a vyrobily si škrabošky, naučily se finskou písničku a ochutnaly finské sušené borůvky i pendrek salmiakki.
Slavnosti se zúčastnil i panáček Vašík, který cestuje po školách, zapojených do evropských projektů v rámci oslav 30.výročí programu Erasmus.
Více fotek zde.

Projektové aktivity Finsko

přidáno: 29. 11. 2017 23:49, autor: Lenka Říhová

Ve dnech 26.-30.11. se náš čtyřčlenný tým, společně s partnery z Belgie, Řecka, Portugalska a Lotyšska, zúčastnil pracovního projektového setkání ve finském městě Kuopio. Hostitelská organizace pro nás připravila program, jehož obsahem bylo nejen seznámení s finským školským systémem a způsobem vzdělávání dětí se speciálními potřebami, ale hlavně hudební aktivity a přenos digitální hry do reálného prostředí. 
V této hře budeme pokračovat i po návratu domů, protože poté, co jsme pomocí digitální mapy navštívili reálná místa v Kuopio a splnili zadané úkoly, přibyl na mapu speciální cíl, který musíme splnit u nás s dětmi. A tím je - vytvořit digitální značku na mapě této hry v místě, kde stojí městský vánoční stromeček a poslat dětem z partnerských škol vánoční pozdrav. 
Také vezeme písničky z každé zúčastněné země, včetně notových záznamů a nahrávek a po novém roce plánujeme velké mezinárodní koncertování. 
Čas na to budeme mít až do dubna, kdy se hostitelem setkání stane naše škola. 


Mezinárodní projektové setkání

přidáno: 14. 10. 2017 7:33, autor: Lenka Říhová

Ve dnech 11.-12.10.2017 proběhlo v Poděbradech setkání koordinátorů všech partnerských zemí. Hlavní náplní bylo vzájemné seznámení a nastavení spolupráce a dílčích odpovědností pro následující tři projektové roky. 
Slunečné podzimní počasí bylo krásným doplňkem pracovní schůzky a určitě přispělo ke kladným dojmům, které si zahraniční kolegové odvážejí z naší školy i města. 

Den pro Evropu

přidáno: 14. 10. 2017 7:27, autor: Lenka Říhová

První velkou akcí tříletého projektu Erasmus plus - Učíme se žít v digitálním světě - byl Den pro Evropu. V rámci každoročního školního svátku se 19. 9. naše škola změnila na kontinent a všichni návštěvníci mohli libovolně cestovat mezi státy zapojené do projektu. Honosný nástup s vlajkovou četou probíhal v 6 jazycích a zazněla i školní hymna (česky). Všichni přítomní navštívili státy Portugalsko, Lotyšsko, Řecko, Belgii a Finsko a získali o nich zajímavé informace. V kavárně Evropa každý mohl ochutnat národní speciality těchto zemí a občerstvit se v příjemné atmosféře.
Dalším projektovým krokem bude tvorba prezentace o škole pro děti v partnerských školách. Více fotografií ve fotogalerii.


Učíme se žít v digitálním světě - základní informace o projektu

přidáno: 18. 9. 2017 11:57, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 18. 9. 2017 12:00 ]

Cílem projektu je ukázat, jak technologie ve spojení se speciálně pedagogickými metodami mohou pomáhat ve vzdělávání i osobním rozvoji dětí se speciálními potřebami. V průběhu projektových aktivit a mobilit budeme vytvářet a sdílet interaktivní výukové materiály (ozvučené kartičky, výukové plakáty, myšlenkové mapy, knížky, vlastní učebnice, animace, videa...), ale také pomocí technologií zaznamenávat a sdílet další zajímavé aktivity, které ve škole probíhají (taneční vystoupení, muzikoterapie, sportovní aktivity....). Kontaktem a sdílením zkušeností s ostatními zapojenými školami bychom se měli učit navzájem, my i naší žáci, poznávat sami sebe i svět kolem nás. Svět, jehož součástí jsou ve stále větší míře i technologie.
Do projektu, podpořeném ze vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus plus, je zapojeno šest škol ze zemí EU. Učitelé a jejich žáci z České republiky, Finska, Lotyšska, Řecka, Belgie a Portugalska budou po tři roky spolupracovat, setkávat se online i v průběhu reálných aktivit v jednotlivých zapojených školách.

Nosnou částí projektu jsou MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY, které zahrnují:
Setkání v jednotlivých partnerských školách + navazující aktivity 
- každá škola ukáže ostatním (případně je naučí) to nejlepší, co umí (a na čem jsme se při tvorbě projektu předem dohodli). Po návratu domů bychom měli nové zkušenosti promítnout do své práce, naučené vyzkoušet s dětmi a výsledek publikovat.
- děti se zapojí podle svých možností a schopností, činnosti budeme modifikovat pro všechny zájemce

Kliknutím na jednotlivé země na mapce se můžete s našimi partnerskými školami blíže seznámit.

Erasmus 2017


1-5 of 5