terapie

Většina terapií je zařazena do projektu UCELENÁ REHABILITAČNÍ PÉČE a  je nedílnou součástí speciálně -pedagogické péče na naší škole. Více o projektu

Fyzioterapie

Zdravotní tělesná výchova a fyzioterapie

Rehabilitace s fyzioterapeutem aktivní, pasivní či s využitím různých přístrojů a pomůcek - MOTOmed, rotoped, perličková masáž dolních a horních končetin, tělocvičná trojkombinace, běžecký a chodecký pás, Flexi-bary, gymbalony, overbaly, místnost pro Snoezeleen, Terapi-master s různým příslušenstvím, Magnetoterapie.....Cvičení je prováděno individuálně i skupinově pod vedením fyzioterapeutky, RADKY ŠINDÍLKOVÉ.
Trampoterapie


Trampolining netradiční cvičení na terapeutické trampolíně s vazbou na psychiku. Princip úspěšnosti trampoterapie spočívá ve fyziologii a biomechanice pohybu na trampolíně. Při individuální práci s dítětem dochází v trampoterapii k posilování odolnosti a obranyschopnosti organismu, zlepšování fyzické i psychické kondice. Navozováním krátkodobého (ale mnohokrát opakovaného) stavu nulové gravitace dochází k spontánnímu prožívání radosti a opojení z netradiční pohybové aktivity. Terapeut tohoto stavu dosáhne i u „vozíčkáře“.

Terapii vedou Míla HOLÁ a Zuzka NYKODÝMOVÁ

Pro odbornou ve
řejnost nabízíme akreditovaný vzdělávací kurz pod MŠMTa DVVP Využití trampolíny při cvičení a relaxaci handicapovaných - Trampolína jako součást speciálně pedagogické péče, v případě zájmu kontaktujte lektorku této terapie Radku Šindílkovou / radka.sindilkova[at]spec-skola.cz

Pobyt v solné jeskyni
Solno jodová jeskyně posktuje čisté ionizované ovzduší, obohacené o mnohé minerály, napomáhá zlepšovat psychockou kondici a pomáhá při prevenci a léčbě různých zdravotních problémů. Je účinná při onemocnění dýchacích cest, astmatu, zánětu krku a nosohltanu, chronické rýmě, chřipce, angíně, onemocnění trávicího traktu. Stejně blahodárný účinek má solno - jodová jeskyně při neurózách a psychickém stresu, vyčerpanosti, depresích, nemocech krevního oběhu, ischemii a vysokém krevním tlaku. Solná jeskyně z pravé mořské soli jednoznačně patří k pozitivum, kterými je možné rozšířit škálu léčivých prostředků bez nejmenšího rizika pro organizmus.

více

Muzikoterapie


Muzikoterapie

využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Jako většina terapií působí na člověka jako celek, je to proces, který prostřednictvím hudby dokáže zlepšit zdravotní stav, případně zmírnit následky postižení u dětí i dospělých. Léčebnou metodou je jak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Velká část pedagogů prošla nějakou formou proškolení v této oblasti.

Canisterapie

Canisterapie

Slovo canisterapie se objevuje v současné době stále častěji a ve volném překladu znamená terapii s pomocí psa. Je to způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Jedná se např. o navazování kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, mentálně postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod. 
Ve škole tato terapie probíhá pod vedením Mgr. Ivy Bajtlerové. Více zde.


Psychomotorické činnosti

Psychomotorika

Hlavním cílem psychomotoriky je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Směřuje k vytvoření tzv. bio – psycho – socio – spirituální pohody člověka. Zahrnuje různé pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti.  Psychomotorických cvičení se dá využít ve všech věkových kategoriích, velké uplatnění však mají zvláště u jedinců zdravotně oslabených a méně pohybově nadaných.  Je formou aktivního odpočinku, procesem regenerace a vhodnou aktivitou ke kompenzování duševní námahy. Rozvíjí psychickou, fyzickou i společenskou stránku. Při psychomotorických aktivitách se využívá řada netradičních pomůcek a náčiní, většinou však jednoduchých a běžně dostupných. Základními pomůckami jsou padák, molitanový míč, deky, noviny, balanční pomůcky (šlapák, chůdy, rolovací deska s válcem, káča), pivní tácky či víčka od PET lahví.

Pro odbornou veřejnost nabízíme akreditovaný vzdělávací kurz pod MŠMT a DVVP Zdravotní tělesná výchova ve speciálním školství , jejíž součástí jsou i praktické psychomotorické hry. V případě zájmu kontaktujte lektorku této terapie Radku Šindílkovou / radka.sindilkova[at]spec-skola.cz


Aquaterapie

Aquaterapie

- neboli rehabilitační a kondiční plavání, během něho je kladen důraz na složku kondiční (metodicky naučené a zvládnuté různé plavecké styly) a na složku rehabilitační (zlepšení zdravotního stavu jedince) - individuální práce s dětmi - primárně - rozvinutí motorických dovedností dítěte uvolněním spastického napětí a aktivací hypotonických svalových skupin, zvýšení kloubní pohyblivosti a sekundárně - zlepšení psychického stavu dítěte. Osobou odpovědnou za tuto terapii je RADKA ŠINDÍLKOVÁ.

Pro odbornou veřejnost nabízíme akreditovaný vzdělávací kurz pod MŠMT a DVVP Aquaterapie ve speciálním školství , v případě zájmu kontaktujte lektorku této terapie Radku Šindílkovou / radka.sindilkova[at]spec-skola.czBarevná terapie - aura-soma

Aura-Soma patří k moderním celostním terapiím. Jedná se o poměrně unikátní metodu, která je syntézou léčby drahými kameny a minerály, léčby energií rostlin a barevné terapie. Aura Soma se zabývá odstraněním nemocí a problémů vzniklých psychickou, duševní nebo mentální nerovnováhou. Tyto nerovnováhy mají své příčiny, které lze pomocí Aura Somy odstranit. více
Ve škole provádí tuto formu terapie DÁŠA ŠVIHLOVÁ.
Biofeedback

EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu. více
Odborníkem, proškoleným u nás pro práci s touto metodou je Mgr. JITKA TESLÍKOVÁ.Léčebné psychologicko - pedagogické ježdění na koni (LPPJ)

Léčebný prostředek pro děti a mladistvé, jehož cílem je ovlivnění fyzických a psychických vlastností, schopností a dovedností, uvolnění psychického i tělesného napětí. Formuje rozvoj osobnosti, pozitivně působí na smyslovou činnost, má také nezanedbatelný socioterapeutický vliv. Metodika je velice pestrá, řídí se cílem terapie, fyzickými a psychickými předpoklady klientů, které jsou značně rozdílné. LPPJ je vhodné pro děti s poruchami učení, s narušenou komunikační schopností, pro hyperaktivní děti, pro děti se smyslovými vadami atd. Terapii vede: MARTINA BULÍŘOVÁ
v současnosti není prováděna - rodičovská dovolená lektorky


Comments